Tags Mahavitran Question Paper Set

Tag: Mahavitran Question Paper Set

Mahavitran Exam Question Set 32

Mahavitran Exam Question Set 1. जास्त प्रकाश देणार्‍या ट्यूबलाइट —– नावाने ओळखतात.  फ्लोरोसेट ट्यूब  ट्रू लाइट  सी.एफ.एल.  वरीलपैकी नाही उत्तर : ट्रू लाइट 2. 40 वॅटच्या...

Mahavitran Exam Question Set 31

Mahavitran Exam Question Set 1. —— शक्तीस प्रकाश म्हणतात.  विद्युत घर्षणाच्या  इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्हच्या स्वरुपातील  अती उष्णतेच्या स्वरुपातील  वॅटेजच्या स्वरुपातील उत्तर : इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्हच्या स्वरुपातील 2. पदार्थाचे...

Mahavitran Exam Question Set 30

Mahavitran Exam Question Set 1. दोन पोलमध्ये वायर जोडल्यास वायरला जो झोळ पडतो त्यास —— म्हणतात.  सॅग  स्पॅन  स्टे  वरीलपैकी नाही उत्तर : सॅग 2. दोन...

Mahavitran Exam Question Set 29

Mahavitran Exam Question Set 1. विद्युत निर्माण करणार्‍या ठिकाणास —– म्हणतात.  विज निर्मिती केंद्र  विद्युत उपकेंद्र  विजवाटप केंद्र  वरीलपैकी सर्व उत्तर : विज निर्मिती केंद्र 2....

Mahavitran Exam Question Set 28

Mahavitran Exam Question Set 1. जे यंत्र A.C. विद्युत पुरवठ्याचे D.C. मध्ये व D.C. विद्युत पुरवठ्याचे A.C. मध्ये रूपांतर करते त्यास —– म्हणतात.  जनरेटर ...

Mahavitran Exam Question Set 27

Mahavitran Exam Question Set 1. ट्रान्सफार्मरच्या उपयोगीतेनुसार —– हे प्रकार पडतात.  पॉवर ट्रान्सफार्मर  डिस्ट्रिब्युशन ट्रान्सफार्मर  इनस्टुमेंट ट्रान्सफार्मर  वरील सर्व उत्तर : वरील सर्व 2. ट्रान्सफार्मर बसवण्याच्या...

Mahavitran Exam Question Set 26

Mahavitran Exam Question Set 1. ट्रान्सफार्मर —– सप्लायवर कार्य करते.  1 फेज ए.सी.  1 फेज D.C.  3 फेज ए.सी.  ए.सी उत्तर : ए.सी 2. ट्रान्सफार्मर —–...

Mahavitran Exam Question Set 25

Mahavitran Exam Question Set 1. ज्या मोटर्स 230 V A.C. सप्लायवर कार्य करतात त्यांना —– मोटर्स म्हणतात.  सिंगलफेज A.C.  टू-फेज A.C.  वरील पैकी दोन्ही ...

Mahavitran Exam Question Set 24

Mahavitran Exam Question Set 1. स्क्रूरलकेज —– दर्शवतो.  स्टेटर चा प्रकार  रोटरचा प्रकार  सप्लाय चा प्रकार  आवश्यक लोड चा प्रकार उत्तर : रोटरचा प्रकार 2. इंडक्शन...

Mahavitran Exam Question Set 23

Mahavitran Exam Question Set 1. जे यंत्र A.C. विद्युत शक्तीचे यांत्रीक शक्तीत रूपांतर करते त्यास —– म्हणतात.  मोटर  A.C. मोटर  अल्टर वेटर  D.C. मोटर उत्तर:...

Most Read

Hindi GK Quiz 18

Hindi GK Quiz 17

Hindi GK Quiz 16

Hindi GK Quiz 15

error: Content is protected !!