Home Question Paper Set Mahavitran Question Paper Set Mahavitran Exam Question Set 31

Mahavitran Exam Question Set 31

Mahavitran Exam Question Set

1. —— शक्तीस प्रकाश म्हणतात.

 1.  विद्युत घर्षणाच्या
 2.  इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्हच्या स्वरुपातील
 3.  अती उष्णतेच्या स्वरुपातील
 4.  वॅटेजच्या स्वरुपातील

उत्तर : इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्हच्या स्वरुपातील


2. पदार्थाचे तापमान खूपच वाढवल्यास तो ——- बाहेर टाकतो.

 1.  उष्णता
 2.  प्रकाश
 3.  निळसर ज्योत
 4.  लाल ज्योत

उत्तर : प्रकाश


3. प्रकाश ही —– एनर्जी आहे.

 1.  रेडीयंट
 2.  इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक
 3.  उष्णताजन्य
 4.  इन्सीडंट

उत्तर : रेडीयंट


4. प्रकाश लहरीची लांबी मोजण्याचे एकक —– आहे.

 1.  अँगस्ट्राम
 2.  लक्स
 3.  ल्युमेन्स
 4.  यापैकी नाही

उत्तर : अँगस्ट्राम


5. प्रकाशित पदार्थापासून दर सेकंदाला बाहेर पडणार्‍या शक्तीस —— म्हणतात.

 1.  ल्युमिनस
 2.  फ्लक्स
 3.  ल्युमिनस फ्लक्स
 4.  अँगस्ट्रोम

उत्तर : ल्युमिनस फ्लक्स


6. कामाच्या जागी मिळणार्‍या प्रकाशास —— म्हणतात.

 1.  लाइट
 2.  लक्स
 3.  फ्लक्स
 4.  इल्युमिनेशन

उत्तर : इल्युमिनेशन


7. ——- हे प्रकाश मोजण्याचे आंतरराष्ट्रीय प्रमाण आहे.

 1.  फुट कॅन्डल
 2.  लक्स
 3.  फॉट
 4.  इल्युमिनेशन

उत्तर : लक्स


8. एखाद्या पदार्थाने परावर्तीत केलेल्या प्रकाशास —— म्हणतात.

 1.  इल्युमिनेशन
 2.  ब्राईटनेस
 3.  रिफ्लेक्शन
 4.  लाइट

उत्तर : ब्राईटनेस


9. फुट कॅन्डल = ——–

 1.  0.746 वॅट
 2.  746 लक्स
 3.  10.7608 लक्स
 4.  735.5 लक्स

उत्तर : 10.7608 लक्स


10. इमारतीमध्ये ——- प्रकाश योजना वापरतात.

 1.  डायरेक्ट
 2.  इनडायरेक्ट
 3.  सेमीइनडायरेक्ट
 4.  वरील तिन्ही

उत्तर : वरील तिन्ही


11. विद्युत प्रवाहामुळे ——- प्रकारांनी प्रकाश निर्माण करता येतो.

 1.  एक
 2.  दोन
 3.  तीन
 4.  चार

उत्तर : तीन


12. गॅस फील्ड लॅम्पमध्ये —— व ——- वायु भरतात.

 1.  ऑरगान व नायट्रोजन
 2.  मर्क्युरी व सोडीयम
 3.  सोडीयम व फ्लोरोसेट
 4.  हेलियम व ऑरगान

उत्तर : ऑरगान व नायट्रोजन


13. इनकॅन्डीसेट लॅम्पच्या टंगस्टन फिलॅमेंटची विलयबिंदु —— आहे.

 1.  3000° सेंटीग्रेड
 2.  2000° सेंटीग्रेड
 3.  3400° सेंटीग्रेड
 4.  3400° फॅरनहिट

उत्तर : 3400° सेंटीग्रेड


14. सुरूवातीला हाय व्होल्टेज निर्माण करून नंतर विद्युत प्रवाहावर नियंत्रण मिळवणार्‍या घटकास —— म्हणतात.

 1.  लॅम्प
 2.  फिलॅमेंट
 3.  चोक
 4.  कंडेन्सर

उत्तर : चोक


15. उच्चकार्यक्षमता, दीर्घायुक्त, भरपुर प्रकाश ——- लॅम्प पासून मिळतो.

 1.  इनकॅन्डीसेट लॅम्प
 2.  गॅस डिसचार्ज लॅम्प
 3.  नेऑन लॅम्प
 4.  वरीलपैकी नाही

उत्तर : गॅस डिसचार्ज लॅम्प


16. फ्लोरोसेंट ट्यूब —— विद्युत पुरवठ्यावर कार्य करते.

 1.  A.C
 2.  D.C.
 3.  A.C. व D.C.
 4.  यापैकी नाही

उत्तर : A.C. व D.C.


17. ट्यूबची लाइटचे आयुष्य ——- कार्यतास आहे.

 1.  1000 कार्यतास
 2.  2000 कार्यतास
 3.  3000 कार्यतास
 4.  4000 कार्यतास

उत्तर : 4000 कार्यतास


18. ट्यूबची कार्यक्षमता —— आहे.

 1.  40 ल्युमेनस/वॅट
 2.  80 ल्युमेनस/वॅट
 3.  60 ल्युमेनस/वॅट
 4.  100 ल्युमेनस/वॅट

उत्तर : 60 ल्युमेनस/वॅट


19. फ्लोलोसेंट ट्यूबमध्ये ट्यूब पेटल्यानंतर प्रवाह —– मधून वाहतो.

 1.  फ्लोरोसेंट पावडर
 2.  मर्क्युरी व्हेपर
 3.  ऑरगोन गॅस
 4.  हेलियम गॅस

उत्तर : मर्क्युरी व्हेपर


20. ट्यूब लाइट —— वॅटमध्ये उपलब्ध आहेत.

 1.  20W
 2.  40W
 3.  80W
 4.  वरील सर्व

उत्तर : वरील सर्व


 

महावितरण प्रश्पात्रिका संच ऑनलाईन सराव 

ऑनलाईन सोडवा

ऑनलाईन परीक्षेत भरघोस यश संपादन करण्यासाठी सराव हाच एक पर्याय आहे !!!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

error: Content is protected !!