Mahavitran Exam Question Set 30

50

Mahavitran Exam Question Set

1. दोन पोलमध्ये वायर जोडल्यास वायरला जो झोळ पडतो त्यास —— म्हणतात.

 1.  सॅग
 2.  स्पॅन
 3.  स्टे
 4.  वरीलपैकी नाही

उत्तर : सॅग


2. दोन पोलमधील अंतरास —– म्हणतात.

 1.  स्पॅन
 2.  सॅग
 3.  स्टे
 4.  वरीलपैकी नाही

उत्तर : स्पॅन


3. विद्युत प्रवाहीत तार दुसर्‍या तारेला किंवा जमिनीवर स्पर्श करू नये म्हणून केलेल्या उपाययोजनेस —– म्हणतात.

 1.  गार्डिंग
 2.  क्रोडल
 3.  स्टे
 4.  यापैकी सर्व

उत्तर : गार्डिंग


4. इन्शुलेर्टस —– पासून बनवतात.

 1.  कॉपर
 2.  पोर्स लीन
 3.  कॉपर
 4.  अॅल्युमिनियम

उत्तर : पोर्स लीन


5. मेडियम व लोव्होल्टेज ओव्हर हेड लाईन रस्त्याच्या समांतर जात असतील तर त्याचा ग्राऊंड क्लिअरंस —— असावा.

 1.  5.48 मीटर
 2.  6.06 मीटर
 3.  4.48 मीटर
 4.  5.53 मीटर

उत्तर : 4.48 मीटर


6. मेडियम व लोव्होल्टेज ओव्हर हेड लाईन रस्ता ओलांडून जात असतील तर त्याचा ग्राऊंड क्लिअरंस —– असावा.

 1.  5.51 मीटर
 2.  5.79 मीटर
 3.  6.13 मीटर
 4.  6.66 मीटर

उत्तर : 5.79 मीटर


7. हाय व्होल्टेजच्या ओव्हर हेड लाईन रस्त्याच्या समांतर जात असतील तर ग्राऊंड क्लिअरंस —– असावा.

 1.  5.51 मीटर
 2.  5.79 मीटर
 3.  6.13 मीटर
 4.  6.66 मीटर

उत्तर : 5.79 मीटर


8. हाय व्होल्टेजच्या ओव्हर हेड लाईन रस्ता ओलांडून जात असतील तर ग्राऊंड क्लिअरंस —– असावा.

 1.  5.51 मीटर
 2.  5.79 मीटर
 3.  6.09 मीटर
 4.  6.66 मीटर

उत्तर : 6.09 मीटर


9.  हाय व्होल्टेजच्या ओव्हर हेड लाईन शहारच्या बाहेरून जात असतील तर ग्राऊंड क्लिअरंस —– असावा.

 1.  4.57 मीटर
 2.  4 मीटर
 3.  3.96 मीटर
 4.  यापैकी नाही

उत्तर : 4.57 मीटर


10. मेडियम लोव्होल्टेज ओव्हर हेड लाईन शहराच्या बाहेरून जात असतील तर त्याचा रोड क्लिअरंस —– असावा.

 1.  3.96 मीटर
 2.  6.13 मीटर
 3.  5.31 मीटर
 4.  5.79 मीटर

उत्तर : 3.96 मीटर


11. छतावरुन जाणार्‍या ओव्हर हेड लाईनस व इमारत यामध्ये —– अंतर असावे.

 1.  1 मीटर
 2.  1.21 मीटर
 3.  2.12 मीटर
 4.  3 मीटर

उत्तर : 1.21 मीटर


12. एकाच पोलवरून सर्व्हिस लाईन व डिस्ट्रिब्युशन लाईन न्यावयाची असल्यास त्यातील स्पॅन जास्तीत जास्त ——- असावा.

 1.  30 मीटर
 2.  40 मीटर
 3.  45 मीटर
 4.  50 मीटर

उत्तर : 45 मीटर


13. सेकंडरी सब स्टेशनमधील ट्रान्सफार्मरचे प्रायमरी व सेकंडरी व्होल्टेज —— असते.

 1.  220 kv/110 kv
 2.  66 kv/33 kv
 3.  33 kv/11 kv
 4.  440 kv/132 kv

उत्तर : 33 kv/11 kv


14. रॅडीअस डिस्ट्रिब्युशन सिस्टीममध्ये डिस्ट्रिब्युटरला —– फिरडचा सप्लाय A.C. मिळतो.

 1.  एक
 2.  दोन
 3.  तीन
 4.  वरीलपैकी

उत्तर : एक


15. रींग डिस्ट्रिब्युशन पद्धतीमध्ये डिस्ट्रिब्युटरला —— फिडरचा सप्लाय A.C. मिळतो.

 1.  एक
 2.  दोन
 3.  तीन
 4.  वरीलपैकी

उत्तर : दोन


16. केबलमधील प्रत्येक स्वतंत्र वायरला —– म्हणतात.

 1.  सिंगल वायर
 2.  कोअर
 3.  केबलचा पार्ट
 4.  यापैकी नाही

उत्तर : कोअर


17. कॅरोना इफेक्ट —– ऋतुत जास्त प्रमाणात होतात.

 1.  उन्हाळा
 2.  पावसाळा
 3.  हिवाळा
 4.  वसंत

उत्तर : पावसाळा


18. ऑव्हर व्होल्टेज व पर्किंग व्होल्टेजच्या गुणकास —– म्हणतात.

 1.  कॅरोना इफेक्ट
 2.  सेफ्टी फॅक्टर
 3.  स्कीन इफेक्ट
 4.  वरीलपैकी नाही

उत्तर : सेफ्टी फॅक्टर


19. जागेच्या कमतरतेमुळे पोलला दुसर्‍या पोलचा स्टे देणे यास —– म्हणतात.

 1.  डबल पोल स्टे
 2.  फ्लाय स्टे
 3.  पोल स्टे
 4.  यापैकी नाही

उत्तर : फ्लाय स्टे


20. सरळ गेलेल्या लाईनच्या दर —— पोलला आर्थींग करतात.

 1.  पहिल्या
 2.  तिसर्‍या
 3.  पाचव्या
 4.  शेवटच्या

उत्तर : पाचव्या


Mahavitran Exam Question Set Mahavitran Exam Question Set

Mahavitran Exam Question Set

Download More FREE E Books & Study Material


 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here