Tuesday, July 14, 2020
Home Exam Sets Mahavitran Exam Question Set 29

Mahavitran Exam Question Set 29

Govt Jobs Details

Mahavitran Exam Question Set

1. विद्युत निर्माण करणार्‍या ठिकाणास —– म्हणतात.

 1.  विज निर्मिती केंद्र
 2.  विद्युत उपकेंद्र
 3.  विजवाटप केंद्र
 4.  वरीलपैकी सर्व

उत्तर : विज निर्मिती केंद्र


2. विज निर्मितीच्या प्रायमरी सोर्सेसमध्ये —– चा समावेश होतो.

 1.  सूर्य
 2.  हवा
 3.  वरीलपैकी दोन्ही
 4.  वरीलपैकी नाही

उत्तर : वरीलपैकी दोन्ही 


3. विज निर्मितीच्या सेकंडरी सोर्सेसमध्ये —— चा समावेश होतो.

 1.  कोळसा
 2.  खनिज तेल व गॅस
 3.  आवडलेले पानी
 4.  वरीलपैकी सर्व

उत्तर : वरीलपैकी सर्व


4. भारतातील अणूउर्जा केंद्र —– येथे आहे.

 1.  कलकत्ता
 2.  तारापुर
 3.  मद्रास
 4.  दिल्ली

उत्तर : तारापुर


5. भारतातील हॅड्रो पॉवर स्टेशन —– हे आहेत.

 1.  भाकरा नागल प्रोजेक्ट
 2.  चंबळ प्रोजेक्ट
 3.  पैठण प्रोजेक्ट
 4.  वरीलपैकी सर्व

उत्तर : वरीलपैकी सर्व


6. —— विद्युत निर्मिती स्वस्त पडते.

 1.  औष्णिक (थर्मल)
 2.  जल (हॅड्रो)
 3.  अणू (अॅटोमिक)
 4.  डिझेल

उत्तर : जल (हॅड्रो)


7. शॉर्ट ट्रान्समिशन लाईनचे अंतर —– असते.

 1.  30 ते 50 मैल
 2.  50 ते 100 मैल
 3.  100 मैल पेक्षा जास्त
 4.  वरीलपैकी नाही

उत्तर : 30 ते 50 मैल


8. मेडियम ट्रान्समिशन लाईनचे अंतर —– असते.

 1.  30 ते 50 मैल
 2.  50 ते 100 मैल
 3.  100 मैल पेक्षा जास्त
 4.  वरीलपैकी नाही

उत्तर : 50 ते 100 मैल


9. लॉन्ग ट्रान्समिशन लाईनचे अंतर —– असते.

 1.  30 ते 50 मैल
 2.  50 ते 100 मैल
 3.  100 मैल पेक्षा जास्त
 4.  वरीलपैकी नाही

उत्तर : 100 मैल पेक्षा जास्त


10. अनेक ग्राहकांना एकाच ठिकाणाहून विज वितरित करण्याच्या ठिकाणास —– म्हणतात.

 1.  डिस्ट्रिब्युटर
 2.  कनेक्टर
 3.  सब-स्टेशन
 4.  वरीलपैकी नाही

उत्तर : डिस्ट्रिब्युटर


11. सर्व्हिस लाइनपासून ग्राहकाच्या साधनाला जोडल्या जाणार्‍या वायरला —– म्हणतात.

 1.  सर्व्हिस मेन्स
 2.  ट्रान्समिशन मेन्स
 3.  डिस्ट्रिब्युशन मेन्स
 4.  युटी लायजेशन मेन्स

उत्तर : सर्व्हिस मेन्स

 


12. ट्रान्समिशन लाईनचा जागतिक फ्रिक्वेंसी —– आहे.

 1.  40 Hz/sec
 2.  50 Hz/sec
 3.  60 Hz/sec
 4.  यापैकी नाही

उत्तर : 50 Hz/sec


13. विद्युत निर्मिती केंद्रात जनरेटरच्या टोकात —— व्होल्टचा विद्युत दाब निर्माण होतो.

 1.  11000V
 2.  33000V
 3.  66000V
 4.  440V

उत्तर : 11000V


14. ओव्हर हेड ट्रान्समिशन लाईनसाठी —– ची आवश्यकता असते.

 1.  पोल
 2.  कंडक्टर व इन्सुलेटर
 3.  आर्मस
 4.  वरील सर्व

उत्तर : वरील सर्व


15. लाकडी पोलचा स्पन —— ठेवतात.

 1.  40 ते 50 मीटर
 2.  50 ते 60 मीटर
 3.  60 ते 70 मीटर
 4.  80 ते 100 मीटर

उत्तर : 40 ते 50 मीटर


16. पोलच्या एकूण लांबीच्या —— भाग जमिनीमध्ये गाडतात.

 1.  चौथा भाग
 2.  पाचवा भाग
 3.  सहावा भाग
 4.  वरीलपैकी सर्व

उत्तर : सहावा भाग


17. लोखंडी पोलचा स्पेन —— ठेवतात.

 1.  40 ते 60 मीटर
 2.  50 ते 80 मीटर
 3.  80 ते 100 मीटर
 4.  100 ते 250 मीटर

उत्तर : 50 ते 80 मीटर


18. स्टील टॉवर पोलचा स्पेन —– ठेवतात.

 1.  80 ते 100 मीटर
 2.  100 ते 300 मीटर
 3.  150 ते 300 मीटर
 4.  यापैकी नाही

उत्तर : 100 ते 300 मीटर


19. R.C.C. व P.C.C. पोलचा स्पेन —– ठेवतात.

 1.  40 ते 60 मीटर
 2.  50 ते 80 मीटर
 3.  80 ते 100 मीटर
 4.  100 ते 250 मीटर

उत्तर : 80 ते 100 मीटर


20. पोलवर ——- इंश्युलेटर वापरतात.

 1.  पिन टाईप
 2.  सस्पेशन टाईप
 3.  स्ट्रेन टाईप
 4.  वरीलपैकी सर्व

उत्तर : वरीलपैकी सर्व


Mahavitran Exam Question Set Mahavitran Exam Question Set

Mahavitran Exam Question Set

Download More FREE E Books & Study Material 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here