Home Question Paper Set Mahavitran Question Paper Set Mahavitran Exam Question Set 27

Mahavitran Exam Question Set 27

Mahavitran Exam Question Set

1. ट्रान्सफार्मरच्या उपयोगीतेनुसार —– हे प्रकार पडतात.

 1.  पॉवर ट्रान्सफार्मर
 2.  डिस्ट्रिब्युशन ट्रान्सफार्मर
 3.  इनस्टुमेंट ट्रान्सफार्मर
 4.  वरील सर्व

उत्तर : वरील सर्व


2. ट्रान्सफार्मर बसवण्याच्या ठिकाणानुसार —– हे प्रकार पडतात.

 1.  इन डोअर
 2.  आउट डोअर
 3.  वरीलपैकी नाही
 4.  वरीलपैकी दोन्ही

उत्तर : वरीलपैकी दोन्ही


3. ट्रान्सफार्मरची इनपुट फ्रिक्वेंसी आउटपुट फ्रिक्वेंसी पेक्षा —– असते.

 1.  कमी
 2.  जास्त
 3.  कायम
 4.  यापैकी नाही

उत्तर : कायम


4. जो ट्रान्सफार्मर सबस्टेशनमध्ये बसवलेला असून त्याला लोड जोडता येत नाही अशा ट्रान्सफार्मरला —– ट्रान्सफार्मर म्हणतात.

 1.  पॉवर ट्रान्सफार्मर
 2.  डिस्ट्रिब्युशन ट्रान्सफार्मर
 3.  करंट ट्रान्सफार्मर
 4.  ऑटो ट्रान्सफार्मर

उत्तर : पॉवर ट्रान्सफार्मर


5. जो ट्रान्सफार्मर लोडला जोडतात त्यास —– ट्रान्सफार्मर म्हणतात.

 1.  पॉवर ट्रान्सफार्मर
 2.  डिस्ट्रि ब्युशन ट्रान्सफार्मर
 3.  करंट ट्रान्सफार्मर
 4.  ऑटो ट्रान्सफार्मर

उत्तर : डिस्ट्रि ब्युशन ट्रान्सफार्मर


6. प्रायमरी व सेकंडरी वाईडींगमधील फेज डिफरन्स  —— अंशाचा असतो.

 1.  45°
 2.  90°
 3.  180°
 4.  360°

उत्तर : 180°


7. सर्वसाधारणपणे डिस्ट्रिब्युशन ट्रान्सफार्मरचे प्रायमरी व सेकंडरी कनेक्शन —– व —– पद्धतीने करतात.

 1.  स्टार-डेल्टा
 2.  डेल्टा-स्टार
 3.  डेल्टा-डेल्टा
 4.  स्टार-स्टार

उत्तर : डेल्टा-डेल्टा


8. ट्रान्सफार्मरच्या सेकंडरी बाजूस नो लोड ते फूल लोड दाबात होणार्‍या बदलास —– म्हणतात.

 1.  व्हेरीएशन
 2.  ट्रान्सफार्मेशन
 3.  रेग्युलेशन
 4.  वरील सर्व

उत्तर : रेग्युलेशन


9. ट्रान्सफार्मर —– तापमानपर्यंत सुरक्षित कार्य करते.

 1.  50°C
 2.  90°C
 3.  110°C
 4.  130°C

उत्तर : 90°C


10. ट्रान्सफार्मर ऑइलची डाय इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ —– आहे.

 1.  100 kv/cm
 2.  110 kv/cm
 3.  125 kv/cm
 4.  150 kv/cm

उत्तर : 125 kv/cm


11. ट्रान्सफार्मरची कार्य क्षमता ——- असते.

 1.  80-90%
 2.  90-98%
 3.  80-88%
 4.  85-90%

उत्तर : 90-98%


12. एका ट्रान्सफार्मरचे सेकंडरी टर्न दुप्पट केले व प्रायमरी व्होल्टेज निम्मे केले तर सेकंडरी व्होल्टेज

 1.  निम्मे होईल
 2.  दुप्पट होईल
 3.  तेवढेच राहील
 4.  चौपट होईल

उत्तर : तेवढेच राहील


13. एका डिस्ट्रिब्युशन ट्रान्सफार्मरचा टर्न रेशो 25:1 असून प्रायमरी व्होल्टेज 11 kv आहे तर सेकंडरी व्होल्टेज —– असेल.

 1.  1100 व्होल्ट
 2.  550 व्होल्ट
 3.  440 व्होल्ट
 4.  230 व्होल्ट

उत्तर : 440 व्होल्ट


14. एका ट्रान्सफार्मरचा टर्न रेशो 10:1 आहे व प्रायमरी व्होल्टेज 11000V आहे तर सेकंडरी व्होल्टेज —– असेल.

 1.  1100 व्होल्ट
 2.  550 व्होल्ट
 3.  230 व्होल्ट
 4.  750 व्होल्ट

उत्तर : 1100 व्होल्ट


15. एका ट्रान्सफार्मरचे प्रायमरी व्होल्टेज 230 असून सेकंडरी व्होल्टेज 12V आहे. प्रायमरी टर्न 5000 असल्यास सेकंडरी टर्न —— असतील.

 1.  250
 2.  261
 3.  275
 4.  300

उत्तर : 261


16. एका ट्रान्सफार्मरच्या प्रायमरी बाजूस 110V चा दाब दिला ट्रान्सफार्मेशन 1:4 आहे तर सेकंडरी व्होल्टेज —— असेल.

 1.  110 व्होल्ट
 2.  220 व्होल्ट
 3.  330 व्होल्ट
 4.  440 व्होल्ट

उत्तर : 440 व्होल्ट


17. एका ट्रान्सफार्मरने 750 kwh ऊर्जा घेवून 700 kwh ऊर्जा पुरवलेली आहे, तर त्यांची कार्यक्षमता —– आहे.

 1.  80%
 2.  85%
 3.  90%
 4.  93.33%

उत्तर : 93.33%


18. ट्रान्सफार्मरमधील सर्वात जास्त दोषास —— कारणीभूत असते.

 1.  उष्णता
 2.  घाण
 3.  उष्णता व घाण
 4.  सततचा वापर

उत्तर : उष्णता व घाण


19. फूल लोड ट्रान्सफार्मरमध्ये आयर्न लॉस 500 वॅट आहेत. लोड आर्धा केल्यास आयर्न लॉस —— होतील.

 1.  आर्धा
 2.  दुप्पट
 3.  दीडपट
 4.  तेवढेच

उत्तर : तेवढेच


20. ट्रान्सफार्मरचा लोड विभागण्यासाठी दोन ट्रान्सफार्मरची —— करतात.

 1.  एकसरळ जोडणी
 2.  समांतर जोडणी
 3.  स्कोट जोडणी
 4.  डेल्टा जोडणी

उत्तर : समांतर जोडणी


 

महावितरण प्रश्पात्रिका संच ऑनलाईन सराव 

ऑनलाईन सोडवा

ऑनलाईन परीक्षेत भरघोस यश संपादन करण्यासाठी सराव हाच एक पर्याय आहे !!!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

error: Content is protected !!