Home Question Paper Set Mahavitran Question Paper Set Mahavitran Exam Question Set 22

Mahavitran Exam Question Set 22

Mahavitran Exam Question Set

1. यांत्रिक शक्तीचे A.C. विद्युत शक्तीत रूपांतर करणार्‍या यंत्राला —– म्हणतात.

 1.  D.C. जनरेटर
 2.  अल्टरनेटर
 3.  कन्व्हटर
 4.  डायरेक्ट

उत्तर : अल्टरनेटर


 

2. अल्टरनेटमध्ये निर्माण होणारा दाब —– असतो.

 1.  A.C.
 2.  D.C.
 3.  फ्लवचू एटींग A.C.
 4.  यापैकी सर्व

उत्तर : A.C.


3. अल्टरनेटरचे —– भाग पडतात.

 1.  स्टेट
 2.  रोटर
 3.  एक्सायटर
 4.  वरीलपैकी सर्व

उत्तर : वरीलपैकी सर्व


4. अल्टरनेटर च्या फिल्ड एक्सायटेशनचा दाब —– असून तो —– व्दारे पुरवतात.

 1.  D.C. बॅटरी
 2.  D.C. शेट जनरेटर
 3.  D.C. सिरिज जनरेटर
 4.  प्ल्सेटींग-इनर्व्हटर

उत्तर : D.C. शेट जनरेटर


5. सेल्यन्ट टाइप रोटर —– वेगाने फिरणार्‍या अल्टरनेटरमध्ये वापरतात.

 1.  कमी
 2.  वेगाने
 3.  सर्व प्रकारच्या
 4.  यापैकी नाही

उत्तर : कमी


6. अल्टरनेटरमधील डॅम्पिंग वाईडींगमुळे —– चा परिणाम टळतो.

 1.  हंटींग
 2.  ए.डी. करंट
 3.  प्रोजेन्टींग
 4.  हाय फ्रिक्वेंसी

उत्तर : हंटींग


7. अल्टरनेटरचे फिल्ड D.C. सप्लायपासून अलग करण्यासाठी —– स्वीच वापरतात.

 1.  D.P. स्वीच
 2.  MCBDP स्वीच
 3.  इंटर मेडीयर स्वीच
 4.  फिल्ड डिसचार्ज

उत्तर : फिल्ड डिसचार्ज


8. उच्च क्षमतेच्या अल्टरनेटरमधील फिल्ड कॉइल —– असतात.

 1.  स्थीर
 2.  फिरत्या
 3.  बॉडीलाच फिट
 4.  यापैकी नाही

उत्तर : फिरत्या


9. अल्टरनेटरर्सचे सिंक्रोनाइजिंग —— साठी करतात.

 1.  लोड विभागण्यासाठी
 2.  दाब विभागण्यासाठी
 3.  पहिल्या अल्टरनेटरला विश्रांती देण्यासाठी
 4.  यापैकी नाही

उत्तर : लोड विभागण्यासाठी


10. दोन पोलच्या अल्टरनेटरमध्ये आर्मेचर एका फेर्‍यात —– सायकल निर्माण होतात.

 1.  एक
 2.  दोन
 3.  तीन
 4.  चार

उत्तर : एक


11. आल्टरनेटरमधील रोटेटींग फील्डला सप्लाय च्या सहाय्याने पुरवतात.

 1.  कॉम्युटेटर
 2.  D.C. जनरेटर
 3.  स्लिपरींग
 4.  यापैकी नाही

उत्तर : स्लिपरींग


12. अल्टरनेटरवरील लोड कमी झाल्यास —– वाढेल.

 1.  दाब
 2.  प्रवाह
 3.  पॉवर
 4.  लॉस

उत्तर : दाब


13. 3000 RPM 50 सायकल ने फिरणार्‍या अल्टरनेटरमध्ये —– पोल आहेत.

 1.  दोन
 2.  चार
 3.  सहा
 4.  आठ

उत्तर : दोन


14. 1020 RPM 4 पोल अल्टरनेटरची फ्रिक्वेंसी —– आहे.

 1.  40
 2.  50
 3.  60
 4.  यापैकी नाही

उत्तर : यापैकी नाही

 


15. 3000 RPM चा अल्टरनेटर 1500 RPM च्या प्राइमुव्हर ला डायरेक्ट जोडल्याची त्याचे टर्मिनल व्होल्टेज —– होईल.

 1.  दुप्पट होईल
 2.  निम्मे होईल
 3.  कायम राहील
 4.  यापैकी नाही

उत्तर : निम्मे होईल


16. 3 फेज अल्टरनेटरची स्टेटर वाईडींग —– पद्धतीने जोडलेली असते.

 1.  स्टार
 2.  डेल्टा
 3.  सिरिज
 4.  पॅरलल

उत्तर : स्टार


17. अल्टरनेटरची क्षमता —– एककात सांगतात.

 1.  हॉर्स पॉवर
 2.  किलो वॅट
 3.  किलो वॅट आवर
 4.  किलो व्होल्ट अॅम्पीअर

उत्तर : किलो व्होल्ट अॅम्पीअर


18. अल्टरनेटरच्या स्टार पॉइंटला आर्थींग जोडतात त्याला —– म्हणतात.

 1.  न्यूट्राल
 2.  आर्थींग
 3.  न्यूट्रल अर्थ
 4.  यापैकी नाही

उत्तर : न्यूट्रल अर्थ


19. भारतात जनरेशन, ट्रान्समिशन व डिस्ट्रिब्युशन —– फेजणे करतात.

 1.  वन फेज
 2.  टु फेज
 3.  थ्री फेज
 4.  थ्री फेज न्यूट्रल

उत्तर : थ्री फेज


20. तिन्ही फेजवरील लोड सारखा असल्यास त्याला —– लोड म्हणतात.

 1.  बॅलेन्स
 2.  अनबॅलेन्स
 3.  डिस्ट्रिब्युशन
 4.  लाईन

उत्तर : बॅलेन्स


 

महावितरण प्रश्पात्रिका संच ऑनलाईन सराव 

ऑनलाईन सोडवा

ऑनलाईन परीक्षेत भरघोस यश संपादन करण्यासाठी सराव हाच एक पर्याय आहे !!!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

error: Content is protected !!