Home Question Paper Set Mahavitran Question Paper Set Mahavitran Exam Question Set 21

Mahavitran Exam Question Set 21

Mahavitran Exam Question Set

1. A.C. सप्लाय फ्रिक्वेंसी कमी केल्यास इंडक्टीव्ह रिअॅक्टन्स —– होईल.

 1.  कमी होईल
 2.  जास्त होईल
 3.  कायम राहील
 4.  यापैकी नाही

उत्तर : कमी होईल


2. A.C. सप्लाय फ्रिक्वेंसी कमी केल्यास कॅपॅसिटीव्ह रिअॅक्टन्स —– होईल.

 1.  कमी होईल
 2.  जास्त होईल
 3.  कायम राहील
 4.  यापैकी नाही

उत्तर : जास्त होईल


3. A.C. करंट इंडक्टीव्ह सर्किटच्या फ्रिक्वेंसीच्या —–.

 1.  सम प्रमाणात वाढेल
 2.  व्यस्त प्रमाणात वाढेल
 3.  कमी जास्त होणार नाही
 4.  यापैकी नाही

उत्तर : व्यस्त प्रमाणात वाढेल


4. सप्लाय फ्रिक्वेंसी 25 Hz पर्यंत कमी केल्यास —– डिसचार्ज लॅम्प —– होतील.

 1.  बंद होतील
 2.  चालू-बंद होतील
 3.  फ्लिकरींग मिळेल
 4.  परिणाम होणार नाही

उत्तर : फ्लिकरींग मिळेल


5. 100 Hz A.C. सप्लायवर कॅपॅसीटर 10Ω चा रिअॅक्टन्स देतो. सप्लाय फ्रिक्वेंसी 50Hz केल्याने रिअॅक्टन्स —– होईल.

 1.  5Ω
 2.  20Ω
 3.  30Ω
 4.  500Ω

उत्तर : 20Ω


6. 100 KVA इनपुट लोडचा पॉवर फॅक्टर 0.6 आहे तर आऊटपूट लोड —– आहे.

 1.  100 kw
 2.  60 kw
 3.  120 kw
 4.  160 kw

उत्तर : 60 kw


7. R.L. मंडलाचा विरोध 6Ω इंडटीव्ह रिअॅक्टन्स असल्यास इंपीडन्स —– असेल.

 1.  6Ω
 2.  8Ω
 3.  10Ω
 4.  12Ω

उत्तर : 10Ω


8. 0.1 H इंडक्टन्सचा इंडटीव्ह रिअॅक्टन्स —– आहे.

 1.  314Ω
 2.  3.14Ω
 3.  31.4Ω
 4.  0.314Ω

उत्तर : 31.4Ω


9. A.C. मंडलात R=6Ω, XL=8Ω, XC=16Ω असल्यास Z= ——-.

 1.  8Ω
 2.  10Ω
 3.  12Ω
 4.  16Ω

उत्तर : 10Ω


10. A.C. मिश्रमंडलाच्या प्रत्येक ब्रांचचा पॉवर फॅक्टर —– असतो.

 1.  सारखा
 2.  वेगवेगळा
 3.  अनंत
 4.  यापैकी नाही

उत्तर : वेगवेगळा


11. 3 फेज A.C. सप्लाय पद्धतीत वाईडींग —– डिग्रीमध्ये वाढवतात.

 1.  90°
 2.  120°
 3.  180°
 4.  360°

उत्तर : 120°


12. 3 फेज सप्लायचा फेज सिक्वेन्स —— च्या सहाय्याने तपासता येतो.

 1.  अॅम्पीयर मीटर
 2.  व्होल्ट मीटर
 3.  फिज सिक्वेन्स इंडीकेटर
 4.  फ्रिक्वेंसी मीटर

उत्तर : फिज सिक्वेन्स इंडीकेटर


13. थ्री फेज सिक्वेन्स —– सांकेतिक अक्षराने दाखवतात.

 1.  R Y B
 2.  A B C
 3.  U V W
 4.  X Y Z

उत्तर : R Y B


14. A.C. तीन फेज पद्धतीतील एका वाईडींग मधील प्रवाहास —– म्हणतात.

 1.  लाईन करंट
 2.  फेज करंट
 3.  लाईन व फेज करंट
 4.  यापैकी नाही

उत्तर : फेज करंट


15. A.C. तीन फेज पद्धतीतील एका लाईनमधील प्रवाहास —— म्हणतात.

 1.  लाईन करंट
 2.  फेज करंट
 3.  लाईन व फेज करंट
 4.  यापैकी नाही

उत्तर : लाईन करंट


16. 3 फेज A.C. ची तीन वॅट मीटर पद्धतीने —— लोडची पॉवर मोजता येते.

 1.  बॅलन्स
 2.  अनबॅलन्स
 3.  बॅलन्स व अनबॅलन्स
 4.  यापैकी नाही

उत्तर : अनबॅलन्स


17. कॅपॅसिटर्सच्या बॉडीला —– जोडावे.

 1.  फेज
 2.  न्यूट्रल
 3.  अर्थ
 4.  यापैकी नाही

उत्तर : अर्थ


18. A.C. 3 फेज चार वायर पद्धतीत सिंगल फेज व्होल्टेज 254 V असल्यास लाईन व्होल्टेज —– असेल.

 1.  400V
 2.  430V
 3.  440V
 4.  460V

उत्तर : 440V


19. डिस्ट्रिब्युशन ट्रान्सफार्मरचे कनेक्शन —– पद्धतीने करतात.

 1.  डेल्टा-डेल्टा
 2.  स्टार-डेल्टा
 3.  डेल्टा-स्टार
 4.  स्टार-स्टार

उत्तर : स्टार-डेल्टा


20. A अॅम्पीअर मीटर —– प्रवाह दर्शवतो.

 1.  R फेज प्रवाह
 2.  Y फेज प्रवाह
 3.  फेज प्रवाह
 4.  Y लाईन प्रवाह

उत्तर : Y फेज प्रवाह


 

महावितरण प्रश्पात्रिका संच ऑनलाईन सराव 

ऑनलाईन सोडवा

ऑनलाईन परीक्षेत भरघोस यश संपादन करण्यासाठी सराव हाच एक पर्याय आहे !!!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

error: Content is protected !!