Home Question Paper Set Mahavitran Question Paper Set Mahavitran Exam Question Set 20

Mahavitran Exam Question Set 20

Mahavitran Exam Question Set

1. थ्री फेज A.C. प्रवाह —– पद्धतीने मोजतात.

 1.  1 अॅम्पीयर मीटर पद्धत
 2.  3 अॅम्पीयर मीटर पद्धत
 3.  वरील पैकी दोन्ही
 4.  वरील पैकी सर्व

उत्तर : 3 अॅम्पीयर मीटर पद्धत


2. थ्री तीन फेज पॉवर —– पद्धतीने मोजतात.

 1.  एक वॅट मीटर पद्धत
 2.  तीन वॅट मीटर पद्धत
 3.  तीन वॅट मीटर
 4.  वरीलपैकी नाही

उत्तर : तीन वॅट मीटर


3. फेज सिक्वेन कलरकोड पद्धतीने —– आहे.

 1.  RYB
 2.  ABC
 3.  XYZ
 4.  UVW

उत्तर : RYB


4. RMS किंमत = अॅव्हरेज किंमत x —–

 1.  0.60
 2.  0.707
 3.  0.111
 4.  1.11

उत्तर : 1.11


5. अॅव्हरेज व्हॅल्यु = मॅग्झीमम व्हॅल्यु x —–

 1.  0.707
 2.  7.07
 3.  0.606
 4.  6.06

उत्तर : 0.606


6. RMS व्हॅल्यु = मॅग्झीमम व्हॅल्यु x —–

 1.  0.707
 2.  0.606
 3.  07.07
 4.  06.06

उत्तर : 0.707


7. A.C. दाब व प्रवाहाच्या अंशात्मक —– अंतरास.

 1.  पॉवर फॅक्टर
 2.  फेज फॅक्टर
 3.  फेज डिफरन्स
 4.  RMS डिफरन्स

उत्तर : फेज फॅक्टर


8. इंडक्टन्स —– अक्षराने दाखवतात.

 1.  L
 2.  XL
 3.  I
 4.  IZ

उत्तर : L


9. कॅपॅसिटीव्ह रिअॅक्टन्स —– या अक्षराने दर्शवतात.

 1.  XC
 2.  XL
 3.  IX
 4.  ZC

उत्तर : XC


10. इंडटीव्ह रिअॅक्टन्स —– अक्षराने दाखवतात.

 1.  XL
 2.  XC
 3.  ZL
 4.  LZ

उत्तर : XL


11. कॅपॅसिटन्स —– अक्षराने दाखवतात.

 1.  X
 2.  C
 3.  I
 4.  यापैकी नाही

उत्तर : C


12. इंडटीव्ह सर्किटचा पॉवर फॅक्टर —– असतो.

 1.  लिडिंग
 2.  लॅगींज
 3.  युनिटी
 4.  यापैकी नाही

उत्तर : लॅगींज


13. कॅपॅसिटीव्ह मंडलाचा पॉवर फॅक्टर —– असतो.

 1.  लिडिंग
 2.  लॅगींज
 3.  युनिटी
 4.  यापैकी नाही

उत्तर : लिडिंग


14. शुद्ध रजिस्टीव्ह मंडलाचा पॉवर फॅक्टर —— असतो.

 1.  लिडिंग
 2.  लॅगींज
 3.  युनिटी
 4.  यापैकी नाही

उत्तर : युनिटी


15. —— या सूत्राने पॉवर फॅक्टर काढतात.

 1.  R÷Z
 2.  X÷Z
 3.  Y÷Z
 4.  B÷Z

उत्तर : R÷Z


16. दोन पोलचा अल्टरनेट 3000 RPM ने फिरवल्यास फ्रिक्वेंसी —– असते.

 1.  40 Hz
 2.  50 Hz
 3.  60 Hz
 4.  यापैकी नाही

उत्तर : 50 Hz


17. चार पोलचा अल्टरनेट —– वेगाने फिरवल्यास 50 Hz फ्रिक्वेंसी मिळते.

 1.  1000 RPM
 2.  1500 RPM
 3.  2000 RPM
 4.  3000 RPM

उत्तर : 1500 RPM


18. —— पोलचा अल्टरनेट 1000 RPM ने फिरल्यास 50 Hz फ्रिक्वेंसी मिळते.

 1.  दोन
 2.  चार
 3.  सहा
 4.  आठ

उत्तर : सहा


19. अल्टरनेटिंग प्रवाहात —– व्दारे बदल घडवता येते.

 1.  जनरेटर
 2.  अल्टरनेट
 3.  बॅटरी
 4.  ट्रान्सफार्मर

उत्तर : ट्रान्सफार्मर


20. अल्टरनेटिंग प्रवाह —— व्दारे निर्माण करतात.

 1.  जनरेटर
 2.  अल्टरनेट
 3.  बॅटरी
 4.  वरीलपैकी सर्व

उत्तर : अल्टरनेट


 

महावितरण प्रश्पात्रिका संच ऑनलाईन सराव 

ऑनलाईन सोडवा

ऑनलाईन परीक्षेत भरघोस यश संपादन करण्यासाठी सराव हाच एक पर्याय आहे !!!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

error: Content is protected !!