Home Question Paper Set Mahavitran Question Paper Set Mahavitran Exam Question Set 18

Mahavitran Exam Question Set 18

Mahavitran Exam Question Set

1. जे यंत्र D.C. विद्युत शक्तीचे यांत्रिक शक्तीमध्ये रूपांतर करते त्यास —– म्हणतात.

 1.  मोटर
 2.  D.C. मोटर
 3.  कनव्हर्टर
 4.  इनव्हर्टर

उत्तर : D.C. मोटर


2. प्रबळ चुंबकीय क्षेत्रात विद्युत भरीत वाहक ठेवला असता त्यात —– निर्माण होते.

 1.  चुंबकीय क्षेत्र
 2.  विद्युत दाब
 3.  प्रेरणा
 4.  उष्णता

उत्तर : प्रेरणा


3. D.C. जनरेटरला —– केल्यास D.C. मोटर म्हणून कार्य करेल.

 1.  यंत्र उलट
 2.  विद्युत पुरवठा
 3.  आर्मेचरमध्ये बदल
 4.  फील्डमध्ये बदल

उत्तर : विद्युत पुरवठा


4. कंडक्टरला लावलेल्या प्रेरणेने त्यामध्ये जी फिरण्याची क्रिया घडते त्यास —– म्हणतात.

 1.  दाब
 2.  प्रवाह
 3.  परीप्रेरणा
 4.  प्रतीरोध

उत्तर : परीप्रेरणा


5. आर्मेचर मधील —– लॉसेसमुळे शाफ्ट टॉर्क कमी होतो.

 1.  आयर्न लॉस
 2.  कॉपर लॉस
 3.  विंडेज लॉस
 4.  वरीलपैकी सर्व

उत्तर : वरीलपैकी सर्व


6. हाय स्टाटिंग टॉर्कसाठी —– मोटर वापरावे

 1.  D.C. शंट
 2.  D.C. सिरिज
 3.  D.C. कंपाउंड
 4.  A.C. सिंगल फेज

उत्तर : D.C. सिरिज


7. कायम गतीची अवश्यकता असलेल्या ठिकाणी —– मोटर वापरावे.

 1.  D.C. शंट
 2.  D.C. सिरीज
 3.  D.C. कंपाउंड
 4.  वरीलपैकी नाही

उत्तर : D.C. शंट


8. हाय स्टाटिंग टॉर्क व कायम गतीसाठी —– मोटर वापरावे.

 1.  D.C. सिरीज
 2.  D.C. शंट
 3.  D.C. कंपाउंड
 4.  यापैकी नाही

उत्तर : D.C. कंपाउंड


9. D.C. शंट व D.C. सिरीज मोटरचे एकग्रीकरण केलेल्या मोटरला —– मोटर म्हणतात.

 1.  D.C. युनिव्हर्सल मोटर
 2.  D.C. कंपाउंड मोटर
 3.  D.C. लिंक्ड मोटर
 4.  वरीलपैकी नाही

उत्तर : D.C. कंपाउंड मोटर


10. D.C. शंट फील्डचा विरोध —– असतो.

 1.  हाय
 2.  लो
 3.  मेडियम
 4.  यापैकी नाही

उत्तर : हाय


11. D.C. सिरीज मीटरच्या फील्ड वाईरिंगचा विरोध —– असतो.

 1.  हाय
 2.  लो
 3.  मेडियम
 4.  यापैकी नाही

उत्तर : लो


12. D.C. मोटरमधील आर्मेचरचा विरोध —– असतो.

 1.  हाय
 2.  लो
 3.  मेडियम
 4.  यापैकी नाही

उत्तर : लो


13. D.C. शंट मोटर 200 व्होल्ट दाबावर 20 A प्रवाह घेत आर्मेचर विरोध 0.5Ω असल्यास बॅक इ.एम.एफ. —– व्होल्ट असेल.

 1.  200 V
 2.  210 V
 3.  190 V
 4.  180 V

उत्तर : 190 V


14. D.C. मोटर चालू करण्यासाठी —– वापरतात.

 1.  स्टार्टर
 2.  डायव्हर्टर
 3.  करेक्टर
 4.  यापैकी नाही

उत्तर : स्टार्टर


15. D.C. शंट मोटर चालू करण्यासाठी —– स्टार्टर वापरतात.

 1.  D.C. टू पॉइंट
 2.  D.C. थ्री पॉइंट
 3.  D.C. फोरं पॉइंट
 4.  D.C. फाईव्ह पॉइंट

उत्तर : D.C. थ्री पॉइंट


16. D.C. कंपाउंड मोटर सुरू करण्यासाठी —– स्टार्टर वापरतात.

 1.  D.C. टू पॉइंट
 2.  D.C. थ्री पॉइंट
 3.  D.C. फोरं पॉइंट
 4.  D.C. फाईव्ह पॉइंट

उत्तर : D.C. फोरं पॉइंट


17. टू पॉइंट स्टार्टर —– मोटर सुरू करण्यासाठी उपयुक्त आहे.

 1.  D.C. शंट मोटर
 2.  D.C. सिरीज मोटर
 3.  D.C. कंपाउंड मोटर
 4.  यापैकी नाही

उत्तर : D.C. सिरीज मोटर


18. लिफ्ट व ट्रॅक्शनसाठी —– मोटर वापरतात.

 1.  D.C. शंट मोटर
 2.  D.C. सिरीज मोटर
 3.  D.C. कंपाउंड मोटर
 4.  वरीलपैकी नाही

उत्तर : D.C. सिरीज मोटर


19. D.C. स्टार्टरच्या ओव्हरलोड कॉइलमधुन —– चा प्रवाह वाहतो.

 1.  आर्मेचर
 2.  फील्ड
 3.  एकूण मोटरचा
 4.  यापैकी नाही

उत्तर : आर्मेचर


20. बदलणार्‍या तोडवा कायम गतीसाठी —– मोटर वापरतात.

 1.  D.C. शंट
 2.  D.C. सिरीज
 3.  D.C. कंपाउंड
 4.  युनिव्हर्सल

उत्तर : D.C. शंट 


 

महावितरण प्रश्पात्रिका संच ऑनलाईन सराव 

ऑनलाईन सोडवा

ऑनलाईन परीक्षेत भरघोस यश संपादन करण्यासाठी सराव हाच एक पर्याय आहे !!!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

error: Content is protected !!