Home Question Paper Set Mahavitran Question Paper Set Mahavitran Exam Question Set 16

Mahavitran Exam Question Set 16

Mahavitran Exam Question Set

1. मंडलातील विद्युत प्रवाहावर नियंत्रण ठेवणार्‍या घटकास —– म्हणतात.

 1.  विद्युत दाब
 2.  विद्युत प्रवाह
 3.  विद्युत विरोध
 4.  विद्युत शक्ती

उत्तर : विद्युत विरोध


2. विरोधाचे एकक —– आहे.

 1.  व्होल्ट
 2.  अॅम्पीयर
 3.  ओहम
 4.  यापैकी नाही

उत्तर : ओहम


3. विरोधाचे सांकेतिक अक्षर —– व —– चिन्ह आहे.

 1.  R व Ω
 2.  R व Ʊ
 3.  e व Ω
 4.  e व Ʊ

उत्तर : R व Ω


4. कंडक्टरचा विरोध —–

 1.  लांबीचा समप्रमाणात बदलतो
 2.  लांबीच्या व्यस्त प्रमाणात बदलतो
 3.  बदल घडत नाही
 4.  यापैकी नाही

उत्तर : लांबीचा समप्रमाणात बदलतो


5. पदार्थाचा विरोध —– घटकावर अवलंबून आहे.

 1.  स्तंभाची लांबी
 2.  स्तंभाचे क्षेत्रफळ
 3.  पदार्थ व तापमान
 4.  यापैकी सर्व

उत्तर : यापैकी सर्व


6. तारेचा विरोध —– बदलतो.

 1.  तारेच्या लांबीच्या समप्रमाणात
 2.  तारेच्या जाडी (क्षेत्रफळ) च्या व्यस्त प्रमाणात
 3.  धातूच्या विशिष्ट विरोधाच्या सम प्रमाणात
 4.  यापैकी सर्व

उत्तर : यापैकी सर्व


7. कंडक्टरचे तापमान वाढले असता विरोध —–

 1.  कमी होतो
 2.  जास्त होतो/वाढतो
 3.  कायम राहतो
 4.  यापैकी नाही

उत्तर : जास्त होतो/वाढतो


8. एक एकक घणाकृती धातूच्या ठोकळ्याच्या समोरासमोरील बाजूकडून D.C. प्रवाहास होणार्‍या बदलास —– म्हणतात.

 1.  विरोध
 2.  विशिष्ट विरोध
 3.  प्रवाह
 4.  यापैकी नाही

उत्तर : विशिष्ट विरोध


9. विशिष्ट विरोधाचे एकक —– आहे.

 1.  ओहम
 2.  मायक्रो ओहम
 3.  मिली ओहम
 4.  किलो ओहम

उत्तर : मायक्रो ओहम


10. विशिष्ट विरोधाचे सांकेतिक अक्षर —– आहे.

 1.  R
 2.  e
 3.  r
 4.  यापैकी नाही

उत्तर : e


11. विशिष्ट विरोधाचे सांकेतिक चिन्ह —– आहे.

 1.  Ω
 2.  Ʊ
 3.  L
 4.  C

उत्तर : Ω


12. मंडलाबाहेरील विरोधाची किंमत —— या सोप्या पद्धतीने मोजतात.

 1.  व्होल्टमीटर अॅम्पीयर मीटर पद्धत
 2.  व्हिटस्टोन पद्धत
 3.  पोस्ट ऑफिस बॉक्स पद्धत
 4.  ओहम मीटर पद्धत

उत्तर : ओहम मीटर पद्धत


13. एका तारेची लांबी X व विरोध R आहे. त्याची लांबी दुप्पट केल्यास विरोध —– असेल.

 1.  X
 2.  2X
 3.  X+2
 4.  X²

उत्तर : 2X


14. एका तारेची लांबी X व विरोध R आहे त्याला दोहेरी केल्यास विरोध —– असेल.

 1.  X
 2.  2X
 3.  X-2
 4.  X/2

उत्तर : X/2


15. विरोधाचे मुख्य प्रकार —– आहेत.

 1.  बदलणारे
 2.  नबदलणारे
 3.  कार्बन
 4.  यापैकी 1 व 2

उत्तर : यापैकी 1 व 2


16. बदलणार्‍या विरोधाचे प्रकार —– आहेत.

 1.  व्हेरीएबल रेजिस्टन्स
 2.  फिक्सटॅपड रजिस्टन्स
 3.  वरीलपैकी दोन्ही
 4.  वरीलपैकी नाही

उत्तर : वरीलपैकी दोन्ही


17. न बदलणार्‍या विरोधाचे प्रकार —– आहेत.

 1.  वायर वाइंड फिक्स रजिस्टन्स
 2.  कार्बन रजिस्टन्स
 3.  वरीलपैकी 1 व 2
 4.  वरीलपैकी नाही

उत्तर : वरीलपैकी 1 व 2


18. कार्बन रजिस्टन्सचे प्रकार —– आहेत.

 1.  अॅक्सल टाईप
 2.  रेडियल टाईप
 3.  वरीलपैकी 1 व 2
 4.  वरीलपैकी नाही

उत्तर : वरीलपैकी 1 व 2


19. कार्बन रजिस्टन्सचा विरोध —– या कलरकोड पद्धतीने सांगतात.

 1.  कडेकडून मध्यापर्यंतची पद्धत
 2.  ठिपक्यांची पद्धत
 3.  वरीलपैकी 1 व 2
 4.  वरीलपैकी नाही

उत्तर : वरीलपैकी 1 व 2


20. विरोध मोजण्यासाठी —– मिटरचा वापर करतात.

 1.  व्होल्ट मीटर
 2.  अॅम्पीअर मीटर
 3.  ओहम मीटर
 4.  मेगर

उत्तर : ओहम मीटर


 

महावितरण प्रश्पात्रिका संच ऑनलाईन सराव 

ऑनलाईन सोडवा

ऑनलाईन परीक्षेत भरघोस यश संपादन करण्यासाठी सराव हाच एक पर्याय आहे !!!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

error: Content is protected !!