Home Question Paper Set Mahavitran Question Paper Set Mahavitran Exam Question Set 11

Mahavitran Exam Question Set 11

Mahavitran Exam Question Set

1. एखाद्या बाह्यप्रेरणेमुळे पदार्थाचे बलाचे दिशेने झालेले विस्थापन म्हणजे —– होय.

 1.  कार्य
 2.  शक्ती
 3.  ऊर्जा
 4.  वरील सर्व

उत्तर : कार्य


2. MKS पद्धतीत कार्यांचे एकक —– आहे.

 1.  डाईन
 2.  पौंडल
 3.  ज्युल
 4.  न्यूटन

उत्तर : ज्युल


3. CGS पद्धतीत कार्याचे एकक —– आहे.

 1.  डाईन
 2.  अर्ग
 3.  ज्युल
 4.  न्यूटन

उत्तर : अर्ग


4. एखाद्या पदार्थाचे एक न्यूटन प्रेरणेने एक मीटर विस्थापन झाले असता —– इतके कार्य होते.

 1.  एक ज्युल
 2.  एक अर्ग
 3.  एक मीटर
 4.  एक टन

उत्तर : एक ज्युल


5. कार्य = —–

 1.  बलxअंतर
 2.  डाईनxसेमी
 3.  वजनxबल
 4.  वजनxअंतर

उत्तर : बलxअंतर


6. कार्य करण्याच्या दरास —– म्हणतात.

 1.  कार्य
 2.  शक्ती
 3.  ऊर्जा
 4.  वरील सर्व

उत्तर : शक्ती


7. मेट्रिक अश्वशक्ती = —– कार्य

 1.  746 फुट पौंड/सेकंद
 2.   4500 किलो ग्रॅम मीटर /सेकंद
 3.  735.5 वॅट
 4.  वरील सर्व

उत्तर : 4500 किलो ग्रॅम मीटर /सेकंद


8. कार्य करण्याच्या क्षमतेस —– म्हणतात.

 1.  शक्ती
 2.  ताकद
 3.  कार्यशक्ती
 4.  होर्स पॉवर

उत्तर : कार्यशक्ती


9. MKS पद्धतीत ऊर्जेचे एकक —– आहे.

 1.  वॅट आवर
 2.  युनिट सेंटीग्रेड
 3.  ब्रिटिश थर्मल युनिट
 4.  वरीलपैकी नाही

उत्तर : वॅट आवर


10. विद्यूत ऊर्जेचे एकक —– आहे.

 1.  वॅट
 2.  किलो वॅट आवर
 3.  व्होल्ट
 4.  वरीलपैकी नाही

उत्तर : किलो वॅट आवर


11. MKS पद्धतीत होर्स पॉवरचे एकक —– आहे.

 1.  1000 वॅट
 2.  746 वॅट
 3.  735.5 वॅट
 4.  वरील सर्व

उत्तर : 735.5 वॅट


12. उष्णता मोजण्याचे एकक —– आहे.

 1.  सेंटीमीटर
 2.  थर्मल युनिट
 3.  कॅलरी
 4.  डिग्री

उत्तर : कॅलरी


13. इलेक्ट्रिकल एनर्जीचे कमर्शियल नाव —– आहे.

 1.  युनिट/सेकंद
 2.  किलो वॅट आवर
 3.  वॅट आवर
 4.  वॅट/सेकंद

उत्तर : किलो वॅट आवर


14. 500 वॅटचे 10 बल्ब 4 तास चालण्यास —– युनिट ऊर्जा खर्च होईल.

 1.  4 युनिट
 2.  10 युनिट
 3.  15 युनिट
 4.  20 युनिट

उत्तर : 20 युनिट


15. 5HP ची मोटर एका तासात —– युनिट ऊर्जा खर्च करेल.

 1.  3 युनिट
 2.  735 युनिट
 3.  3.73 युनिट
 4.  0.746 युनिट

उत्तर : 3.73 युनिट


16. 2000 वॅटचा हिटर तीन तास चालण्यास 70 पैसे दराने —– वीज बिल येईल.

 1.  रु.4.20
 2.  रु.3.10
 3.  रु.3.80
 4.  रु.4.70

उत्तर : रु.4.20


17. 5HP ची मोटर दररोज 8 तासाप्रमाणे फेब्रुवारी महिन्यात प्रति युनिट रु. 1.35 प्रमाणे प्रति युनिट बील येईल.

 1.  1127 रु.
 2.  1128 रु.
 3.  835 रु.
 4.  8385 रु.

उत्तर : 1128 रु.


18. 1 kwh = ——- कॅलरी

 1.  1000 कॅलरी
 2.  1000 किलो कॅलरी
 3.  860 किलो कॅलरी
 4.  746 किलो कॅलरी

उत्तर : 860 किलो कॅलरी


19. M.K.S. पद्धतीत 1 kwh = —– Hp.

 1.  1.25 HP
 2.  0.746 HP
 3.  1.36 HP
 4.  1.63 HP

उत्तर : 1.36 HP


20. एक किलो कॅलरी = —– ज्युल

 1.  3600 ज्युल
 2.  3365 ज्युल
 3.  4780 ज्युल
 4.  4180 ज्युल

उत्तर : 4180 ज्युल


 

महावितरण प्रश्पात्रिका संच ऑनलाईन सराव 

ऑनलाईन सोडवा

ऑनलाईन परीक्षेत भरघोस यश संपादन करण्यासाठी सराव हाच एक पर्याय आहे !!!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

error: Content is protected !!