DVET Recruitment 2022 | व्यावसायिक शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयांर्गत 1457 जागांसाठी भरती

Join Telegram Channel

सर्व भरती प्रक्रिया, प्रवेशपत्र, निकाल व महत्वाच्या घडामोडी संबंधी अपडेट टेलिग्राम वर मिळवण्यासाठी जॉईन करा !

Subscribe Whatsapp Updates

सर्व भरती प्रक्रिया, प्रवेशपत्र, निकाल व महत्वाच्या घडामोडी संबंधी अपडेट Whats App वर मिळवण्यासाठी जॉईन करा !

DVET Recruitment 2022 | व्यावसायिक शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयांर्गत विविध पदांच्या एकूण 1457 रिक्त पदांच्या भरतीसाठी पात्र उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात येत असून इच्छुक उमेदवार दिनांक 17 ऑगस्ट 2022 ते 07 सप्टेंबर 2022 या कालावधीत अर्ज सादर करू शकता

 

जाहिरात क्रमांक / Advertisement no. : 1/2022

अर्ज कसा कराल : Mode of Application : ऑनलाईन / Online

परीक्षेचे नाव / Exam Name : Craft Instructor Recruitment / शिल्प निदेशक भरती

एकूण जागा / Total vacancies : 1457

पदाचे नाव व तपशील / Post Details :

अं. क्र./
Sr. No.
पदाचे नाव /
Name of Post
पद संख्या  /
No of Post
  मुंबई विभाग / Mumbai Division
1 जोडारी /
Fitter
50
2 कातारी /
Turner
38
3 संधाता /
Welder
25
4 वीजतंत्री /
Electrician
50
5 तारतंत्री /
Wireman
20
6 यंत्र कारागीर /
Machinist
22
7 यंत्र कारागीर – घर्षक /
Machinist- Grinder
10
8 नळ कारागीर /
Plumber
07
9 पत्रे कारागीर /
Sheet Metal Worker
03
10 यांत्रिक डीजेल /
Mechanic Diesel
08
11 यांत्रिक कर्षित्र /
Mechanic Tractor
01
12 यांत्रिक मोटरगाडी /
Mechanic Motor Vehicle
20
13
यांत्रिक प्रशितन व वातानुकूलिकरण /
Mechanic Refrigeration and Air Conditioning
10
14
यांत्रिक मशीन टूल मेंटेनन्स /
Mechanic Machine Tools Maintenance
07
15
पेंटर जनरल /
Painter General
05
16
यांत्रिक उपकरण /
Instrument Mechanic)
02
17
यांत्रिक उपकरण केमिकल प्लांट /
Instrument Mechanic Chemical Plant
04
18
मेंटेनन्स मेकॅनिक केमिकल प्लांट /
Mechanic Chemical Plant
05
19
अटेंडंट ऑपरेटर केमिकल प्लांट)/
Attendant Operator Chemical Plant
04
20
(पंप ऑपरेटर कम मेकॅनिक) /
Pump Operator cum Mechanic
03
21
प्लास्टिक प्रोसेसिंग ऑपरेटर /
Plastic Processing Operator
02
22
सर्व्हेयर /
Surveyor
02
23
टूल अँड डाय मेकर-डाईज आणि मोल्ड्स /
Tool and Die Maker-Dies and Moulds
01
24
सुतारकाम /
Carpenter
04
25
संगणक चालक आणि प्रोग्रामिंग असिस्टंट /
Computer Operator and Programming Assistant
02
26
ड्रेस मेकिंग /
Dress Making
02
27
फॅशन डिझाइन आणि टेक्नॉलॉजी /
Fashion Design and Technology
04
28
फूड प्रोडक्शन जनरल /
Food Production-General
02
29
इंटेरिअर डिझाईन अँड  डेकोरेशन /
Interior Design and Decoration
04
30
स्टेनोग्राफर सेक्रेटरियल असिस्टंट-इंग्रजी)/
Stenographer Secretarial Assistant-English
02
मुंबई विभाग एकूण जागा /
Mumbai Division Total Vacancies
319
 
नाशिक विभाग / Nashik Division  
1 जोडारी /
Fitter
25
2 निदेशक कातारी /
Turner
21
3 संधाता /
Welder
26
4 वीजतंत्री /
Electrician
28
5 तारतंत्री /
Wireman
24
6 यंत्र कारागीर /
Machinist
20
7 यंत्र कारागीर – घर्षक /
Machinist- Grinder
02
8 नळ कारागीर /
Plumber
03
9 पत्रे कारागीर /
Sheet Metal Worker
04
10 यांत्रिक डीजेल /
Mechanic Diesel
05
11 यांत्रिक कर्षित्र /
Mechanic Tractor
03
12 यांत्रिक मोटरगाडी /
Mechanic Motor Vehicle
13
13 यांत्रिक प्रशितन व वातानुकूलिकरण /
Mechanic Refrigeration and Air Conditioning
08
14 यांत्रिक मशीन टूल मेंटेनन्स /
Craft Instructor Mechanic Machine Tools Maintenance
03
15 मेकॅनिक अग्रीकल्चर मशिनरी /
Mechanic Agricultural Machinery
01
16 यांत्रिक उपकरण /
Instrument Mechanic
02
17 पंप ऑपरेटर कम मेकॅनिक /
Pump Operator cum Mechanic
01
18 ऑपरेटर अ‍ॅडव्हान्स मशीन टूल्स /
Operator Advance Machine Tools
01
19 टूल अँड डाय मेकर-डाईज आणि मोल्ड्स /
Tool and Die Maker-Dies and Moulds
02
20 इलेक्ट्रॉनिक्स मेकॅनिक /
Electronics Mechanic
06
21 साचेकार /
Foundryman
03
22 सुतारकाम /
Carpenter
03
23 आर्किटेक्चरल ड्राफ्ट्समन /
Architectural Draughtsman
01
24 संगणक चालक आणि प्रोग्रामिंग असिस्टंट /
Computer Operator and Programming Assistant
10
25 इन्फोर्मेशन अँड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टीम मेंटेनन्स /
Information and Communication Technology System Maintenance
04
26 डेस्कटॉप प्रकाशन ऑपरेटर /
Desktop Publishing Operator
01
27 फॅशन डिझाइन आणि टेक्नॉलॉजी /
Fashion Design and Technology
03
28 सरफेस ओर्नामेंटेशन टेक्निक एम्ब्रोयडरी /
Surface Ornamentation Techniques-Embroidery
01
29 पेंटर जनरल /
Painter General
03
नाशिक विभाग एकूण जागा /
Nashik Division Total Vacancies
227
पुणे विभाग / Pune Division
1 जोडारी /
Fitter
29
2 निदेशक कातारी /
Turner
21
3 संधाता /
Welder
26
4 वीजतंत्री /
Electrician
30
5 तारतंत्री /
Wireman
17
6 यंत्र कारागीर /
Machinist
19
7 यंत्र कारागीर – घर्षक /
Machinist- Grinder
11
8 नळ कारागीर /
Plumber
09
9 पत्रे कारागीर /
Sheet Metal Worker
08
10 यांत्रिक डीजेल /
Mechanic Diesel
13
11 यांत्रिक कर्षित्र /
Mechanic Tractor
06
12 यांत्रिक मोटरगाडी /
Mechanic Motor Vehicle
14
13 यांत्रिक मशीन टूल मेंटेनन्स /
Mechanic Machine Tools Maintenance
12
14 पेंटर जनरल /
Painter General
05
15 यांत्रिक उपकरण /
Instrument Mechanic)
02
16 सर्व्हेयर /
Surveyor
03
17 टूल अँड डाय मेकर-डाईज आणि मोल्ड्स /
Tool and Die Maker-Dies and Moulds
02
18 टूल आणि डाय मेकर-प्रेस साधने, जिग्स आणि फिक्स्चर /
Tool and Die Maker-Press Tools, Jigs & Fixture
02
19 इलेक्ट्रॉनिक्स मेकॅनिक /
Electronics Mechanic
06
20 यांत्रिक प्रशितन व वातानुकूलिकरण /
Mechanic Refrigeration and Air Conditioning
04
21 ड्राफ्ट्समन सिविल /
Draughtsman Civil
06
22 पंप ऑपरेटर कम मेकॅनिक /
Pump Operator cum Mechanic
02
23 इन्फोर्मेशन अँड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टीम मेंटेनन्स /
Information and Communication Technology System Maintenance
02
24 प्लास्टिक प्रोसेसिंग ऑपरेटर /
Plastic Processing Operator
01
25 डेस्कटॉप प्रकाशन ऑपरेटर /
Desktop Publishing Operator
01
26 इंटेरिअर डिझाईन अँड  डेकोरेशन /
Interior Design and Decoration
01
27 मेकॅनिक अग्रीकल्चर मशिनरी /
Mechanic Agricultural Machinery
01
28 वीज विलेपक /
Electroplater
01
29 फॅशन डिझाइन आणि टेक्नॉलॉजी /
Fashion Design and Technology
01
पुणे विभाग एकूण जागा /
Pune Division Total Vacancies
255
 
औरंगाबाद विभाग / Aurangabad Division
1 जोडारी /
Fitter
54
2 निदेशक कातारी /
Turner
15
3 संधाता /
Welder
32
4 वीजतंत्री /
Electrician
28
5 तारतंत्री /
Wireman
18
6 यंत्र कारागीर /
Machinist
13
7 यंत्र कारागीर – घर्षक /
Machinist- Grinder
05
8 नळ कारागीर /
Plumber
05
9 पत्रे कारागीर /
Sheet Metal Worker
08
10 यांत्रिक डीजेल /
Mechanic Diesel
04
11 यांत्रिक कर्षित्र /
Mechanic Tractor
04
12 यांत्रिक मोटरगाडी /
Mechanic Motor Vehicle
20
13 यांत्रिक प्रशितन व वातानुकूलिकरण /
Mechanic Refrigeration and Air Conditioning
07
14 यांत्रिक मशीन टूल मेंटेनन्स /
Craft Instructor Mechanic Machine Tools Maintenance
02
15 पेंटर जनरल /
Painter General
03
16 ऑपरेटर अ‍ॅडव्हान्स मशीन टूल्स /
Operator Advance Machine Tools
01
17 पंप ऑपरेटर कम मेकॅनिक /
Pump Operator cum Mechanic
03
18 प्लास्टिक प्रोसेसिंग ऑपरेटर /
Plastic Processing Operator
01
19 सर्व्हेयर /
Surveyor
03
20 टूल आणि डाय मेकर-प्रेस साधने, जिग्स आणि फिक्स्चर /
Tool and Die Maker-Press Tools, Jigs & Fixture
03
21 साचेकार /
Foundryman
01
22 मॅसन- बिल्डिंग कन्स्ट्रक्टर
Mason- Building Constructor
04
23 सुतारकाम /
Carpenter
05
24 ड्राफ्ट्समन मेकॅनिकल /
Draughtsman Mechanical
05
25 ड्राफ्ट्समन सिविल /
Draughtsman Civil
06
26 सेक्रेटेरिअल प्रॅक्टिस-इंग्रजी /
Secretarial Practice-English
01
27 स्टेनोग्राफर सेक्रेटरियल असिस्टंट-इंग्रजी/
Stenographer Secretarial Assistant-English
01
28 इन्फोर्मेशन अँड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टीम मेंटेनन्स /
Information and Communication Technology System Maintenance
02
29 स्टेनोग्राफर मराठी /
Stenographer Marathi
01
औरंगाबाद विभाग एकूण जागा /
Aurangabad Division Total  Vacancies
255
अमरावती विभाग / अमरावती Division
1 जोडारी /
Fitter
26
2 कातारी /
Turner
07
3 संधाता /
Welder
07
4 वीजतंत्री /
Electrician
19
5 तारतंत्री /
Wireman
07
6 यंत्र कारागीर /
Machinist
04
7 पत्रे कारागीर /
Sheet Metal Worker
02
8 यांत्रिक डीजेल /
Mechanic Diesel
04
9 यांत्रिक कर्षित्र /
Mechanic Tractor
01
10 यांत्रिक मोटारगाडी /
Mechanic Motor Vehicle
10
11 प्रशितन व वातानुकुलीकरण /
Mechanic Refrigeration and Air Conditioning
02
12 यांत्रिक मशिन टूल मेन्टेनन्स /
Mechanic Machine Tools Maintenance
02
13 पेंटर जनरल /
Painter General
01
14 Plastic Processing Operator /
प्लास्टिक प्रोसेसिंग ऑपरेटर
01
15 सर्वेक्षक /
Surveyor
03
16 टूल अँड डाय मेकर-डाईज आणि मोल्ड्स /
Tool and Die Maker-Dies and Mould
01
17 यांत्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स /
Electronics Mechanic
01
18 मॅसन- बिल्डिंग कन्स्ट्रक्टर /
Mason- Building Constructor
01
19 सुतारकाम /
Carpenter
05
20 आरेखक यांत्रिकी /
Draughtsman Mechanical
02
21 आरेखक स्थापत्य /
Draughtsman Civil
01
22 आर्किटेक्चरल ड्राफ्टस्मन /
Architectural Draughtsman
01
23 ड्रेस मेकींग /
Dress Making
02
24 कॉस्मेटोलॉजी /
Cosmetology
03
25 फॅशन डिझाइन आणि टेक्नॉलॉजी /
Fashion Design and Technology
04
26 सेक्रेटेरिअल प्रॅक्टिस-इंग्रजी /
Secretarial Practice-English
01
27 आर्किटेचल ड्राफ्टमनशिप
Architectural Draftsmanship
01
अमरावती विभाग एकूण जागा /
Amravati Division Total Vacancies
119
 
नागपूर विभाग / Nagpur Division
1 जोडारी /
Fitter

27
2 कातारी /
Turner
25
3 संधाता /
Welder
24
4 वीजतंत्री /
Electrician
40
5 तारतंत्री /
Wireman
19
6 यंत्र कारागीर /
Machinist
15
7 यंत्र कारागीर – घर्षक /
Machinist- Grinder
05
8 नळ कारागीर /
Plumber
05
9 पत्रे कारागीर /
Sheet Metal Worker
03
10 यांत्रिक डीजेल /
Mechanic Diesel
10
11 यांत्रिक कर्षित्र /
Mechanic Tractor
03
12 यांत्रिक मोटरगाडी /
Mechanic Motor Vehicle
24
13 यांत्रिक प्रशितन व वातानुकूलिकरण /
Mechanic Refrigeration and Air Conditioning
07
14 यांत्रिक मशीन टूल मेंटेनन्स /
Mechanic Machine Tools Maintenance
03
15 पेंटर जनरल /
Painter General
04
16 पंप ऑपरेटर कम मेकॅनिक /
Pump Operator cum Mechanic
03
17 टूल आणि डाय मेकर-प्रेस साधने, जिग्स आणि फिक्स्चर /
Tool and Die Maker-Press Tools, Jigs & Fixture
10
18 मॅसन- बिल्डिंग कन्स्ट्रक्टर
Mason- Building Constructor
05
19 आरेखक स्थापत्य /
Draughtsman Civil
04
20 संगणक चालक आणि प्रोग्रामिंग असिस्टंट /
Computer Operator and Programming Assistant
07
21 इन्फोर्मेशन अँड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टीम मेंटेनन्स /
Information and Communication Technology System Maintenance
10
22 सुईंग टेक्नोलॉजी
Sewing Technology
10
23 ड्रेस मेकिंग /
Dress Making
08
24 कॉस्मेटोलॉजी /
Cosmetology
02
25 फॅशन डिझाइन आणि टेक्नॉलॉजी /
Fashion Design and Technology
04
26 सुतारकाम /
Carpenter
02
27 स्टेनोग्राफर सेक्रेटरियल असिस्टंट-इंग्रजी/
Stenographer Secretarial Assistant-English
03
नागपूर विभाग एकूण जागा /
Nagpur Division Total Vacancies
282

 

 

शैक्षणिक पात्रता / Educational Qualification :

  • A Diploma at least in Second Class in appropriate branch of Engineering or Technology
  • Have passed the Secondary School Certificate Examination with Mathematics and Science
  • ITI Pass / NCVT Certificate in Relevant Trade

 

 

वयाची अट / Age Limit :

पदाचे नाव /
Name of Post
वयाची अट/
Age Limit
Craft Instructor /
शिल्प निदेशक
18-38 Years

 

वयोमर्यादेत सूट (वर्षात)/ Age Relaxation (in Years) :

प्रवर्ग / आरक्षण /
Category / Reservation
सूट / 
Age Relaxation
खुला प्रवर्ग / General Category NA
इतर मागासवर्गीय / OBC 05
अनुसूचित जमाती  / Schedule Tribe 05
अनुसूचित जाती / Schedule Caste 05
महिला / Women सामाजिक आरक्षण नुसार
माजी सैनिक / Ex- Servicemen 05
अपंग / Physically Handicap सामाजिक आरक्षण नुसार

 

Other Important Recruitment

 

परीक्षा शुल्क / Exam Fee

प्रवर्ग / आरक्षण /
Category / Reservation
शुल्क /
Amount
खुला प्रवर्ग / General Category ₹ 825/-
इतर मागासवर्गीय / OBC ₹ 825/-
अनुसूचित जमाती  / Schedule Tribe ₹ 750/-
अनुसूचित जाती / Schedule Caste ₹ 750/-
महिला / Women सामाजिक आरक्षण नुसार
माजी सैनिक / Ex- Servicemen सामाजिक आरक्षण नुसार
अपंग / Physically Handicap सामाजिक आरक्षण नुसार

 

 

महत्वाच्या तारखा / Important Dates

अर्ज सुरु होण्याची तारीख /
Opening Date of Registration
17 ऑगस्ट 2022
अर्ज करण्याची शेवटची तारीख /
Closing Date of Registration
07 सप्टेंबर 2022

 

अधिकृत संकेतस्थळ / Official Website :
सविस्तर जाहिरात / Detailed Advertisement PDF :
ऑनलाईन अर्ज / Online Application :

 


ऑनलाइन अर्ज सादर करण्यापूर्वी उमेदवारांनी शैक्षणिक पात्रता आणि इतर पात्रता निकषांच्या तपशीलांसाठी संपूर्ण जाहिरात काळजीपूर्वक वाचावी | Candidates are advised to carefully read the full advertisement for details of educational qualification and other eligibility criteria before submission of online application.


हेल्पलाईन माहिती / Helpline Details :

संपर्क क्रमांक / Helpline No : 22620603 / 22620604 / 22620293
ई-मेल आयडी / E-Mail Id :director@dvet.gov.in

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Join Telegram Channel

सर्व भरती प्रक्रिया, प्रवेशपत्र, निकाल व महत्वाच्या घडामोडी संबंधी अपडेट टेलिग्राम वर मिळवण्यासाठी जॉईन करा !

Subscribe Whatsapp Updates

सर्व भरती प्रक्रिया, प्रवेशपत्र, निकाल व महत्वाच्या घडामोडी संबंधी अपडेट टेलिग्राम वर मिळवण्यासाठी जॉईन करा !

Jobs by Department

Jobs by Qualification

How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site