Home Old Question Paper District Court Bharti Old Question Paper जिल्हा न्यायालय शिपाई भरती प्रश्नसंच व उत्तरतालिका डाउनलोड

जिल्हा न्यायालय शिपाई भरती प्रश्नसंच व उत्तरतालिका डाउनलोड

जिल्हा न्यायालय शिपाई भरती प्रश्नसंच व उत्तरतालिका डाउनलोड
District Court Bharti Question Paper & Answer Download


जिल्हा न्यायालय शिपाई  भरतीचे सर्व जिल्ह्यांचे जुने पेपर्स खाली डाउनलोडसाठी दिलेले आहेत. सोबतच प्रत्येक पेपर सेटच्या उत्तरतालिका सुद्धा दिलेल्या आहेत. येणाऱ्या लिपिक भरतीच्या लेखी परीक्षेस हे पेपर्स आपणास नक्की उपयोगी पडतील. हि लिंक आपल्या सर्व मित्रांना शेयर करायला विसरू नका

जिल्हा न्यायालय शिपाई भरती २०१५

अनु क्र. परीक्षा PDF Download Link
1 जिल्हा न्यायालय औरंगाबाद शिपाई भरती पेपर २०१५ डाऊनलोड करा
2 जिल्हा न्यायालय गडचिरोली शिपाई भरती पेपर २०१५ डाऊनलोड करा
3 जिल्हा न्यायालय पुणे शिपाई भरती पेपर २०१५ पेपर १ डाऊनलोड करा
4 जिल्हा न्यायालय पुणे शिपाई भरती पेपर २०१५ पेपर २ डाऊनलोड करा
5 जिल्हा न्यायालय यवतमाळ शिपाई भरती पेपर २०१५ पेपर १ डाऊनलोड करा
6 जिल्हा न्यायालय यवतमाळ शिपाई भरती पेपर २०१५ पेपर २ डाऊनलोड करा
जिल्हा न्यायालय शिपाई भरती २०१४

1 जिल्हा न्यायालय अहमदनगर शिपाई भरती पेपर २०१४ डाऊनलोड करा
2 जिल्हा न्यायालय अकोला शिपाई भरती पेपर २०१४ डाऊनलोड करा
3 जिल्हा न्यायालय अमरावती शिपाई भरती पेपर २०१४ डाऊनलोड करा
4 जिल्हा न्यायालय औरंगाबाद शिपाई भरती पेपर २०१४ डाऊनलोड करा
5 जिल्हा न्यायालय भंडारा शिपाई भरती पेपर २०१४ डाऊनलोड करा
6 जिल्हा न्यायालय हिंगोली शिपाई भरती पेपर २०१४ डाऊनलोड करा
7 जिल्हा न्यायालय जळगाव शिपाई भरती पेपर २०१४ डाऊनलोड करा
8 जिल्हा न्यायालय जालना शिपाई भरती पेपर २०१४ पेपर १ डाऊनलोड करा
9 जिल्हा न्यायालय जालना शिपाई भरती पेपर २०१४ पेपर २ डाऊनलोड करा
10 जिल्हा न्यायालय लातूर शिपाई भरती पेपर २०१४ डाऊनलोड करा
11 जिल्हा न्यायालय नांदेड शिपाई भरती पेपर २०१४ पेपर १ डाऊनलोड करा
12 जिल्हा न्यायालय नांदेड शिपाई भरती पेपर २०१४ पेपर २ डाऊनलोड करा
13 जिल्हा न्यायालय परभणी शिपाई भरती पेपर २०१४ डाऊनलोड करा
14 जिल्हा न्यायालय पुणे शिपाई भरती पेपर २०१४ पेपर १ डाऊनलोड करा
15 जिल्हा न्यायालय पुणे शिपाई भरती पेपर २०१४ पेपर २ डाऊनलोड करा
16 जिल्हा न्यायालय रायगड शिपाई भरती पेपर २०१४ डाऊनलोड करा
17 जिल्हा न्यायालय ठाणे शिपाई भरती पेपर २०१४ डाऊनलोड करा
18 जिल्हा न्यायालय वर्धा शिपाई भरती पेपर २०१४ डाऊनलोड करा
19 जिल्हा न्यायालय वाशिम शिपाई भरती पेपर २०१४ डाऊनलोड करा
20 जिल्हा न्यायालय यवतमाळ शिपाई भरती पेपर २०१४ डाऊनलोड करा
21 जिल्हा न्यायालय उस्मानाबाद शिपाई भरती पेपर २०१४ डाऊनलोड करा
22 भूमी अभिलेख अटेंडंट भरती २०१४ डाऊनलोड करा
23 जिल्हा न्यायालय नागपूर शिपाई भरती २०१४ डाऊनलोड करा

 

जिल्हा न्यायालय शिपाई भरती २०१३ 

अनु क्र. परीक्षा PDF Download Link
1 अहमदनगर शिपाई भरती पेपर २०१३ डाऊनलोड करा
2 भंडारा शिपाई भरती पेपर २०१३ डाऊनलोड करा
3 हिंगोली शिपाई भरती पेपर २०१३ डाऊनलोड करा
4 नाशिक शिपाई भरती पेपर २०१३ डाऊनलोड करा
5 उस्मानाबाद शिपाई भरती पेपर २०१३ पेपर १ डाऊनलोड करा
6 उस्मानाबाद शिपाई भरती पेपर २०१३ पेपर २ डाऊनलोड करा
7 वर्धा शिपाई भरती पेपर २०१३ डाऊनलोड करा
8 सहकारी विपणन व वस्त्रोद्योग उद्योग २०१३ डाऊनलोड करा
9  अहमदनगर शिपाई भरती २०१३ डाऊनलोड करा
10 अमरावती अटेंडंट भरती २०१३ पेपर १ डाऊनलोड करा
11 अमरावती अटेंडंट भरती २०१३ पेपर २ डाऊनलोड करा
12  अमरावती शिपाई भरती २०१३ डाऊनलोड करा
13  अटेंडंट भरती पेपर २०१३ डाऊनलोड करा
14 भंडारा शिपाई भरती २०१३ डाऊनलोड करा
15  गोंदिया शिपाई भरती २०१३ डाऊनलोड करा
16 नागपूर शिपाई भरती २०१३ डाऊनलोड करा
17  नांदेड अटेंडंट भरती २०१३ डाऊनलोड करा
18  नांदेड शिपाई भरती २०१३ डाऊनलोड करा
19  परभणी अटेंडंट भरती २०१३ डाऊनलोड करा
20  शिपाई भरती २०१३ पेपर १ डाऊनलोड करा
21 शिपाई भरती २०१३ पेपर २ डाऊनलोड करा
22 पुणे शिपाई भरती २०१३ डाऊनलोड करा
23 वर्धा शिपाई भरती २०१३ पेपर २ डाऊनलोड करा
24 यवतमाळ अटेंडंट भरती २०१३ पेपर १ डाऊनलोड करा
25 यवतमाळ अटेंडंट भरती २०१३ पेपर २ डाऊनलोड करा
26 जलसंपदा विभाग औरंगाबाद भरती २०१३ डाऊनलोड करा

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

error: Content is protected !!