Home Question Paper Set Mahavitran Question Paper Set

Mahavitran Question Paper Set

Mahavitran Exam Question Set 32

Mahavitran Exam Question Set 1. जास्त प्रकाश देणार्‍या ट्यूबलाइट —– नावाने ओळखतात.  फ्लोरोसेट ट्यूब  ट्रू लाइट  सी.एफ.एल.  वरीलपैकी नाही उत्तर : ट्रू लाइट 2. 40 वॅटच्या...

Mahavitran Exam Question Set 31

Mahavitran Exam Question Set 1. —— शक्तीस प्रकाश म्हणतात.  विद्युत घर्षणाच्या  इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्हच्या स्वरुपातील  अती उष्णतेच्या स्वरुपातील  वॅटेजच्या स्वरुपातील उत्तर : इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्हच्या स्वरुपातील 2. पदार्थाचे...

Mahavitran Exam Question Set 30

Mahavitran Exam Question Set 1. दोन पोलमध्ये वायर जोडल्यास वायरला जो झोळ पडतो त्यास —— म्हणतात.  सॅग  स्पॅन  स्टे  वरीलपैकी नाही उत्तर : सॅग 2. दोन...

Mahavitran Exam Question Set 29

Mahavitran Exam Question Set 1. विद्युत निर्माण करणार्‍या ठिकाणास —– म्हणतात.  विज निर्मिती केंद्र  विद्युत उपकेंद्र  विजवाटप केंद्र  वरीलपैकी सर्व उत्तर : विज निर्मिती केंद्र 2....

Mahavitran Exam Question Set 28

Mahavitran Exam Question Set 1. जे यंत्र A.C. विद्युत पुरवठ्याचे D.C. मध्ये व D.C. विद्युत पुरवठ्याचे A.C. मध्ये रूपांतर करते त्यास —– म्हणतात.  जनरेटर ...

Mahavitran Exam Question Set 27

Mahavitran Exam Question Set 1. ट्रान्सफार्मरच्या उपयोगीतेनुसार —– हे प्रकार पडतात.  पॉवर ट्रान्सफार्मर  डिस्ट्रिब्युशन ट्रान्सफार्मर  इनस्टुमेंट ट्रान्सफार्मर  वरील सर्व उत्तर : वरील सर्व 2. ट्रान्सफार्मर बसवण्याच्या...

Mahavitran Exam Question Set 26

Mahavitran Exam Question Set 1. ट्रान्सफार्मर —– सप्लायवर कार्य करते.  1 फेज ए.सी.  1 फेज D.C.  3 फेज ए.सी.  ए.सी उत्तर : ए.सी 2. ट्रान्सफार्मर —–...

Mahavitran Exam Question Set 25

Mahavitran Exam Question Set 1. ज्या मोटर्स 230 V A.C. सप्लायवर कार्य करतात त्यांना —– मोटर्स म्हणतात.  सिंगलफेज A.C.  टू-फेज A.C.  वरील पैकी दोन्ही ...

Mahavitran Exam Question Set 24

Mahavitran Exam Question Set 1. स्क्रूरलकेज —– दर्शवतो.  स्टेटर चा प्रकार  रोटरचा प्रकार  सप्लाय चा प्रकार  आवश्यक लोड चा प्रकार उत्तर : रोटरचा प्रकार 2. इंडक्शन...

Mahavitran Exam Question Set 23

Mahavitran Exam Question Set 1. जे यंत्र A.C. विद्युत शक्तीचे यांत्रीक शक्तीत रूपांतर करते त्यास —– म्हणतात.  मोटर  A.C. मोटर  अल्टर वेटर  D.C. मोटर उत्तर:...

Mahavitran Exam Question Set 22

Mahavitran Exam Question Set 1. यांत्रिक शक्तीचे A.C. विद्युत शक्तीत रूपांतर करणार्‍या यंत्राला —– म्हणतात.  D.C. जनरेटर  अल्टरनेटर  कन्व्हटर  डायरेक्ट उत्तर : अल्टरनेटर   2. अल्टरनेटमध्ये निर्माण...

Mahavitran Exam Question Set 21

Mahavitran Exam Question Set 1. A.C. सप्लाय फ्रिक्वेंसी कमी केल्यास इंडक्टीव्ह रिअॅक्टन्स —– होईल.  कमी होईल  जास्त होईल  कायम राहील  यापैकी नाही उत्तर : कमी...

Mahavitran Exam Question Set 20

Mahavitran Exam Question Set 1. थ्री फेज A.C. प्रवाह —– पद्धतीने मोजतात.  1 अॅम्पीयर मीटर पद्धत  3 अॅम्पीयर मीटर पद्धत  वरील पैकी दोन्ही  वरील...

Mahavitran Exam Question Set 19

Mahavitran Exam Question Set 1. एखाद्या कंडक्टरने चुंबकीय विकर्ष रेषा कापल्यास त्यात —– होते.  परिवर्तन होते  परिवर्तीत प्रवाह निर्माण होतो  A.C. पॉवर निर्माण होते ...

Mahavitran Exam Question Set 18

Mahavitran Exam Question Set 1. जे यंत्र D.C. विद्युत शक्तीचे यांत्रिक शक्तीमध्ये रूपांतर करते त्यास —– म्हणतात.  मोटर  D.C. मोटर  कनव्हर्टर  इनव्हर्टर उत्तर : D.C....

Mahavitran Exam Question Set 17

Mahavitran Exam Question Set 1. यांत्रिक शक्तीचे रूपांतर D.C. विद्युत शक्तीस करणार्‍या यंत्रास —– म्हणतात.  जनरेटर  D.C. जनरेटर  अल्टरनेटर  इनव्हर्टर उत्तर : D.C. जनरेटर 2. एखाद्या...

Mahavitran Exam Question Set 16

Mahavitran Exam Question Set 1. मंडलातील विद्युत प्रवाहावर नियंत्रण ठेवणार्‍या घटकास —– म्हणतात.  विद्युत दाब  विद्युत प्रवाह  विद्युत विरोध  विद्युत शक्ती उत्तर : विद्युत विरोध 2....

Mahavitran Exam Question Set 15

Mahavitran Exam Question Set 1. चुंबकास —– येथे सापडल्यामुळे मॅग्नेट म्हणतात.  भारत  चीन  आशिया मायनर  रशिया उत्तर : आशिया मायनर 2. चुंबकाचा सविस्तर अभ्यास —– यांनी...

Mahavitran Exam Question Set 14

Mahavitran Exam Question Set 1. घडयाळामध्ये रात्रीचे ठिक 12 वाजले असता काटयांची स्थिती कशी असेल?  तासकाटा 12 वर मिनीटकाटा 12 वर  तासकाटा 12 वर...

Mahavitran Exam Question Set 13

Mahavitran Exam Question Set 1. राधिकाच्या बहिणीच्या नवर्‍याचा मुलगा राधिकाचा कोण?  भाऊ  पुतण्या  भाचा  मुलगा उत्तर : भाचा 2. महेशच्या बहिणीच्या भाऊजीचा मुलगा व महेशचा मुलगा...
error: Content is protected !!