Home Online Test Papers

Online Test Papers

MPSC GK Online Test 2

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).push({}); (adsbygoogle =...

MPSC प्रश्नपत्रिका संच 21

1. विधान परिषदेच्या सदस्यांचा कार्यकाळ किती वर्षाचा आहे?  6 वर्षाचा  3 वर्षाचा  4 वर्षाचा  5 वर्षाचा उत्तर : 6 वर्षाचा 2. राज्यातील मंत्र्याचे वेतन व भत्ते...

MPSC प्रश्नपत्रिका संच 14

1. ग्रामसभेच्या वर्षातून किमान किती सभा आमंत्रित करण्याचे बंधन सरपंचावर असते?  चार  पाच  सहा  दोन उत्तर : सहा 2. 33 व्या जी-8 राष्ट्रांची शिखरपरिषद —– येथे संपन्न...

MPSC Online Test 11

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).push({}); (adsbygoogle =...
error: Content is protected !!