Tuesday, July 14, 2020
Home MPSC Exam Sets MPSc STI Exam Sets

MPSc STI Exam Sets

MPSC STI Pre Exam Question Set 27

MPSC STI Pre Exam Set 1. भारतात पशुगणना दर —– वर्षानी केली जाते.  दोन  तीन  पाच  सहा उत्तर : पाच 2. खालीलपैकी कोणते तरंग भूकंपाशी निगडीत नाहीत? ...

MPSC STI Pre Exam Question Set 26

MPSC STI Pre Exam Set 1. दोन रेखावृत्तातील सर्वात जास्त अंतर विषुववृत्तावर —– कि.मी. असते.  110  115  105  120 उत्तर : 110 2. भूऔष्णिक विद्युत निर्मिती केंद्र...

MPSC STI Pre Exam Question Set 25

MPSC STI Pre Exam Set 1. पहिल्या पंचवार्षिक योजनेत —— ला सर्वोच्च प्राधान्य देण्यात आले.  व्यापार  शेती  औद्योगिकरण  गुंतवणूक उत्तर : शेती 2. धवलक्रांति —– शी संबंधित आहे. ...

MPSC STI Pre Exam Question Set 24

MPSC STI Pre Exam Set 1. आहारात —– जीवनसत्वाच्या आधीक्यामुळे मुलांमध्ये चिडचिडेपणा येतो.  अ जीवनसत्व  ब जीवनसत्व  क जीवनसत्व  ड जीवनसत्व उत्तर : अ जीवनसत्व 2. एका...

MPSC STI Pre Exam Question Set 23

MPSC STI Pre Exam Set 1. एस.आय. पद्धतीत ज्युल हे —– याचे एकक आहे.  ऊर्जा  बल  चाल  शक्ती उत्तर : ऊर्जा 2. ‘क’ जीवनसत्वाच्या अभावी कोणता रोग...

MPSC STI Pre Exam Question Set 22

MPSC STI Pre Exam Set 1. भारतीय संविधानाने भारताचे वर्णन —– केले आहे.  संघराज्य  विधानमंडळ  राज्यांचा संघ  विधान परिषद उत्तर : राज्यांचा संघ 2. कोलकाता उच्चन्यायालयाचे अधिकार...

MPSC STI Pre Exam Question Set 21

MPSC STI Pre Exam Set 1. सन 1837 मध्ये —– यांनी सत्यशोधक समाजाची स्थापना केली.  महर्षी कर्वे  महात्मा फुले  सयाजीराव गायकवाड  राजर्षी शाहू महाराज उत्तर :...

MPSC STI Pre Exam Question Set 20

MPSC STI Pre Exam Set 1. गावातून गोळा केलेल्या जमीन महसुलातील —– वाटा ग्रामपंचायतीला मिळतो.  40%  35%  33%  30% उत्तर : 30% 2. भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसचे पहिले...

MPSC STI Pre Exam Question Set 19

MPSC STI Pre Exam Set 1. ग्रामसभेच्या वर्षातून किमान किती सभा आमंत्रित करण्याचे बंधन सरपंचावर असते?  चार  पाच  सहा  दोन उत्तर : सहा 2. 33 व्या जी-8 राष्ट्रांची...

MPSC STI Pre Exam Question Set 18

MPSC STI Pre Exam Set 1. हिर्‍याचा अपवर्तनांक किती?  1.5  1.6  2.42  1.33 उत्तर : 2.42 2. शुष्क बर्फ म्हणजे —– होय.  घनरूप CO२  घनरूप CO  द्रवरूप...

MPSC STI Pre Exam Question Set 17

MPSC STI Pre Exam Set 1. किती किलोबाईटस म्हणजे एक मेगाबाइट होय?  100  10,000  1000  500 उत्तर : 1000 2. 1985 चे भारत जोडो आंदोलन कोणी सुरू...

MPSC STI Pre Exam Question Set 16

MPSC STI Pre Exam Set 1. खालीलपैकी कोणता सर्वोत्कृष्ट प्रतीचा खनिज कोळसा आहे?  अन्थ्रासाईट  पीट  बिट्युमिनस  लिग्राइट उत्तर : अन्थ्रासाईट 2. भारताचा व्हाईसरॉय लॉर्ड —– याने इ.स....

Most Read

MAPIT Recruitment 2020-21 | 185 Vacancies

MAPIT Jobs 2020: Apply Online for 185 Lead Trainer, Assistant e-Governance Manager MAPIT Jobs 2020 For Lead Trainer, Assistant E-Governance Manager, Candidates Can Apply For...

NDMC Job 2020 | 100 Vacancies

NDMC Job 2020: Apply for 100 Consultant (Ministerial) Vacancies NDMC Jobs 2020 For Consultant (Ministerial), Candidates Can Apply For 100 Position After Completing Check Official...

संत एकनाथ

‘ज्ञानेश्र्वरी’ ची प्रत शुद्ध करण्यासह, उच्च दर्जाचे विपुल साहित्य निर्माण करणारे संत कवी आणि ‘भारुडांतून’ रंजनासह समाजाचे प्रबोधन करणारे समाजसुधारक! शांतीब्रह्म, ‘संत’ पदाला पोहोचलेले सत्पुरुष,...

संत चोखामेळा

‘तुका म्हणे तुम्ही विचारांचे ग्रंथ। तारिले पतित तेणे किती।।’ खुद्द तुकोबाराय ज्यांच्याबद्दल असे म्हणतात, ते पतितांना तारणारे व उपेक्षितांची र्कैफियत देवापुढे तळमळीने मांडणारे संत. संत चोखोबा...