MPSC STI Pre Exam Question Set 8

0
MPSC STI Pre Exam Set 1. 4, 44, 444, ….. या संख्यामालिकेतील पहिल्या नऊ संख्या घेऊन त्यांची बेरीज केली असता त्या बेरजेतील दशक स्थानाचा अंक...

MPSC STI Pre Exam Question Set 7

0
MPSC STI Pre Exam Set 1. —— लोकसंख्या असणार्‍या गावांसाठी एकत्रितपणे गट ग्रामपंचायत स्थापन करता येते.  500  500 पेक्षा जास्त  500 पेक्षा कमी  1000 उत्तर :...

MPSC STI Pre Exam Question Set 6

0
MPSC STI Pre Exam Set 1. भारतीय प्रमाण वेळ आणि ग्रीनविच प्रमाण वेळ यांच्यात —— अंतर आहे.  पाच तास  सहा तास  साडे चार तास  साडे...

MPSC STI Pre Exam Question Set 5

0
MPSC STI Pre Exam Set 1. ‘ऑल इंडिया ट्रेड युनियन काँग्रेसचे’ (AITUC) पहिले अध्यक्ष कोण होते?  एस.ए. डांगे  एस.एम. जोशी  एम.एन. रॉय  लाला लजपत राय उत्तर...

MPSC STI Pre Exam Question Set 4

0
MPSC STI Pre Exam Set 1. मानवी शरीरात जवळपास किती किलोमीटर लांबीच्या रक्त वाहिन्या असतात?  97,000  9,700  10,000  21,000 उत्तर : 97,000 2. एक व्यक्ती 72 किमी...

MPSC STI Pre Exam Question Set 3

0
MPSC STI Pre Exam Set 1. मालाने 5 खुर्च्या व 2 टेबल 1625 ला खरेदी केले. रेशमाने 2 खुर्च्या व 1 टेबल 750 ला खरेदी...

MPSC STI Pre Exam Question Set 2

0
MPSC STI Pre Exam Set 1. एकूण स्थूल देशांतर्गत (घरेलू) उत्पादनात शेती क्षेत्राचा सहभाग, 1900-2000 किमतींवर, टक्केवारीच्या स्वरुपात 1950-51 च्या 56.5 पासून 2012-2013 च्या 13.6...

MPSC STI Pre Exam Question Set 1

0
MPSC STI Pre Exam Set 1. जादूटोणा प्रतिबंधक अध्यादेश महाराष्ट्रात केव्हा लागू करण्यात आला?  15 ऑगस्ट 2013  24 ऑगस्ट 2013  26 ऑगस्ट 2013  वरील पैकी...

MOST POPULAR

HOT NEWS