MPSC Question Paper Rajyseva Pre Set 14

0
MPSC Question Paper Rajyseva Pre Is India becoming a proponent of apartheid? Not apartheid based on race, but on gender? The recent proposal to...

MPSC Question Paper Rajyseva Pre Set 13

0
MPSC Question Paper Rajyseva Pre 1. नारायण श्रीपाद राजहंस हे कोणत्या नावाने सुपरिचित आहेत?  कवि ग्रेस  बाल गंधर्व  कुमार गंधर्व  छोटा गंधर्व उत्तर : कुमार...

MPSC Question Paper Rajyseva Pre Set 12

0
MPSC Question Paper Rajyseva Pre 1. खालील शृंखलेतील पुढील पद कोणते? 2 2 3 2 3 4 2 3 4 5 2 3 45 6...

MPSC Question Paper Rajyseva Pre Set 11

0
MPSC Question Paper Rajyseva Pre टेकड्यांच्या सभोवार पसरलेल्या सूक्ष्माश्मांच्या मागोव्यावरून असा निष्कर्ष अटळपणे निघतो की ही अवजारे अशा एका धातूपूर्व आणि मातीकामपूर्व काळाची साक्षीदार...

MPSC Question Paper Rajyseva Pre Set 10

0
MPSC Question Paper Rajyseva Pre 1. खालीलपैकी कशास एंझाईम्सचा को-फॅक्टर असे म्हणतात येईल?  लोह  जीवनसत्व-ड  प्रथिने  कार्बोदके उत्तर : लोह 2. खालील संप्रेरकांपैकी कोणते विसंगत आहे? ...

MPSC Question Paper Rajyseva Pre Set 9

0
MPSC Question Paper Rajyseva Pre 1. खालीलपैकी कोणता असहकार चळवळीचा भाग नव्हता?  शाळांवरील बहिष्कार  न्यायालयांवरील बहिष्कार  परदेशी कापडांवरील बहिष्कार  कर न भरणे उत्तर : कर...

MPSC Question Paper Rajyseva Pre Set 8

0
MPSC Question Paper Rajyseva Pre Hyderabad sits nestled amongst one of the oldest rock systems of the world. These granite rocks are 2500 million...

MPSC Question Paper Rajyseva Pre Set 7

0
MPSC Question Paper Rajyseva Pre खाली दिलेले पारेच्छेद वाचा आणि प्रत्येक परिच्छेदावर आधारित विचारलेल्या प्रश्नांची उत्तरे नमूद करा. या प्रश्नांची उत्तरे परिच्छेदावर आधारित असली...

MPSC Question Paper Rajyseva Pre Set 6

0
MPSC Question Paper Rajyseva Pre 1. सकल प्रजनन/पुनरुत्पादन दर म्हणजे  लग्नापासून स्त्रीने जन्म दिलेली एकूण बालके  एका वर्षात जन्मलेली बालके वजा मृत बालके  जन्मदर...

MPSC Question Paper Rajyseva Pre Set 5

0
MPSC Question Paper Rajyseva Pre 1. 4 डिसेंबर 1947 रोजी हैदराबाद राज्य मुक्ति संग्रामात पुढीलपैकी कोणी निझामावर बॉम्ब टाकून त्याचा वध करण्याचा प्रयत्न केला? ...

MOST POPULAR

HOT NEWS