Home Old Question Paper MPSc Old Paper MPSC भरती प्रश्नसंच डाउनलोड

MPSC भरती प्रश्नसंच डाउनलोड

MPSC भरती प्रश्नसंच डाउनलोड
MPSC Bharti Question Paper Download


MPSC भरतीचे जुने पेपर्स खाली डाउनलोडसाठी दिलेले आहेत. सोबतच प्रत्येक पेपर सेटच्या उत्तरतालिका सुद्धा दिलेल्या आहेत. येणाऱ्या MPSC भरतीच्या लेखी परीक्षेस हे पेपर्स आपणास नक्की उपयोगी पडतील. हि लिंक आपल्या सर्व मित्रांना शेयर करायला विसरू नका.

अनु क्र. MPSC परीक्षा PDF Download Link
1 सहायक मोटार वाहन निरीक्षक पूर्व परीक्षा – 2020 डाऊनलोड करा
2 दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग पूर्व परीक्षा डाऊनलोड करा
3 महाराष्ट्र विद्युत अभियांत्रिकी सेवा मुख्य परीक्षा 2019 पेपर 1 डाऊनलोड करा
4 महाराष्ट्र स्थापत्य अभियांत्रिकी सेवा मुख्य परीक्षा 2019 पेपर 1 डाऊनलोड करा
5 महाराष्ट्र स्थापत्य अभियांत्रिकी सेवा मुख्य परीक्षा 2019 पेपर 2 डाऊनलोड करा
6 महाराष्ट्र विद्युत अभियांत्रिकी सेवा मुख्य परीक्षा 2019 पेपर 2 डाऊनलोड करा
7 महाराष्ट्र गट क सेवा मुख्य परीक्षा २०१९ पेपर क्रमांक २ कर सहायक डाऊनलोड करा
8 महाराष्ट्र गट क सेवा मुख्य परीक्षा 2019- पेपर क्रमांक 2- दुय्यम निरीक्षक राज्य उत्पादन शुल्क डाऊनलोड करा
9 महाराष्ट्र गट क सेवा मुख्य परीक्षा 2019 पेपर क्रमांक 2 (लिपिक टंकलेखक) डाऊनलोड करा
10 महाराष्ट्र गट-क मुख्य परीक्षा 2019 पेपर 1 डाऊनलोड करा
11 महाराष्ट्र वन सेवा मुख्य परीक्षा 2019 पेपर 1 डाऊनलोड करा
12 महाराष्ट्र वन सेवा मुख्य परीक्षा 2019 पेपर 2 डाऊनलोड करा
13 दिवाणी न्यायाधिश (क.स्त.) व न्यायदंडाधिकारी (प्र.व.) मुख्य परीक्षा-२०१९ पेपर 2 डाऊनलोड करा
14 दिवाणी न्यायाधिश (क.स्त.) व न्यायदंडाधिकारी (प्र.व.) मुख्य परीक्षा-२०१९ पेपर 1 डाऊनलोड करा
15 महाराष्ट्र दुय्यम सेवा अराजपत्रित गट-ब मुख्य परीक्षा 2019 पेपर 2 (सहायक कक्ष अधिकारी) डाऊनलोड करा
16 महाराष्ट्र दुय्यम सेवा अराजपत्रित गट-ब मुख्य परीक्षा 2019 पेपर 2 (राज्य कर निरीक्षक) डाऊनलोड करा
17 महाराष्ट्र दुय्यम सेवा अराजपत्रित, गट-ब, मुख्य परीक्षा २०१९, पोलिस उपनिरीक्षक पेपर क्र. २ डाऊनलोड करा
18 महाराष्ट्र दुय्यम सेवा अराजपत्रित, गट-ब मुख्य परीक्षा-२०१९ पेपर क्र. १ डाऊनलोड करा
19 राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2019 पेपर-5 डाऊनलोड करा
20 राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2019 पेपर-4 डाऊनलोड करा
21 राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2019 पेपर-3 डाऊनलोड करा
22 राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2019 पेपर-6 डाऊनलोड करा
23 राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2019 पेपर-2 डाऊनलोड करा
24 राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2019 पेपर-1 डाऊनलोड करा
25 महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा पुर्व परीक्षा 2019 डाऊनलोड करा
26 Maharashtra Group-C Services Preliminary Examination 2019 डाऊनलोड करा
27 Maharashtra Forest Services Preliminary Examaination – 2019 डाऊनलोड करा
28 Civil Judge Junior Division and Judicial Magistrate First Class Preliminary Examination – 2019 डाऊनलोड करा
29 Maharashtra Subordinate Services Non-Gazetted, Group-B Preliminary Examination 2019 डाऊनलोड करा
30 State Service Preliminary Exam 2019 paper 1 डाऊनलोड करा
31 राज्य सेवा पूर्व परीक्षा 2019 पेपर 2 डाऊनलोड करा
32 Maharashtra Group-C Service Main Examination 2018 – Paper 2 – Tax Assistant डाऊनलोड करा
33 Maharashtra Civil Engineering Services Main Examination 2018 Paper 2 डाऊनलोड करा
34 Maharashtra Civil Engineering Services Main Examination 2018 Paper 1 डाऊनलोड करा
35 Maharashtra Electrical Engineering Services Main Examination 2018 – Paper 1 डाऊनलोड करा
36 Maharashtra Electrical Engineering Services Main Examination 2018 – Paper 2 डाऊनलोड करा
37 Maharashtra Group-C Service Main Examination 2018 – Paper 2 – Sub Inspector State Excise डाऊनलोड करा
38 Maharashtra Subordinate Service, Gr.B (Non-Gazetted)-Main Exam 2018- Assistant Section Officer – Paper 2 डाऊनलोड करा
39 Maharashtra Forest Services Mains Exam-2018 paper 1 डाऊनलोड करा
40 Maharashtra Forest Services Mains Exam-2018 paper 2 डाऊनलोड करा
41 Maharashtra Group-C Service (Main) Examination 2018 – Clerk Typist – Paper 2 डाऊनलोड करा
42 Maharashtra Subordinate Service, Gr.B (Non-Gazetted)-Main Exam 2018- State Tax Inspector – Paper 2 डाऊनलोड करा
43 Maharashtra group C Service Main Examination 2018 Paper 1 डाऊनलोड करा
44 Maharashtra Agriculture Service Main Examination 2018-Agriculture Engineering डाऊनलोड करा
45 Maharashtra Agriculture Service Main Examination 2018- Agriculture डाऊनलोड करा
46 36-2018-Maharashtra Agriculture Service Main Examination 2018 – Agriculture Science डाऊनलोड करा
47 33 to 35 / 2018 Maharashtra Subordinate Service, Gr.B (Non-Gazetted)-Main Exam 2018- Combined Paper डाऊनलोड करा
48 33 / 2018 Maharashtra Subordinate Service, Gr.B (Non-Gazetted)-Main Exam 2018- For Police Sub Inspector डाऊनलोड करा
49 State Service Main Examination – 2018 Paper 1 डाऊनलोड करा
50 State Service Main Examination – 2018 Paper 4 डाऊनलोड करा
51 State Service Main Examination – 2018 Paper 3 डाऊनलोड करा
52 State Service Main Examination – 2018 Paper 2 डाऊनलोड करा
53 State Service Main Examination – 2018 Paper 6 डाऊनलोड करा
54 State Service Main Examination – 2018 Paper 5 डाऊनलोड करा
55 26-2018 – Maharashtra Engineering Services Preliminary Examination 2018 डाऊनलोड करा
56 Maharashtra Forest Service Preliminary Examination 2018 डाऊनलोड करा
57 Maharashtra Engineering [Electrical-Mechanical] Services, Gr-B– 2014-Paper-1 डाऊनलोड करा
58 Maharashtra Engineering [Electrical-Mechanical] Services, Gr-B– 2014-Paper-2 डाऊनलोड करा
59 Maharashtra Engineering [Mechanical] Services, Gr-B– 2014-Paper-1 डाऊनलोड करा
60 Maharashtra Engineering [Mechanical] Services, Gr-B– 2014-Paper-2 डाऊनलोड करा
61 Maharashtra Group-C Service Preliminary Examination 2018 डाऊनलोड करा
62 Maharashtra Agriculture Service Preliminary Examination 2018 डाऊनलोड करा
63 Maharashtra Subordinate Service, Gr.B (Non-Gazetted)- Preliminary Examination 2018 डाऊनलोड करा
64 State Service Preliminary Examination-2018 – Paper 2 डाऊनलोड करा
65 State Service Preliminary Examination-2018 – Paper 1 डाऊनलोड करा
66 Sales Tax Inspector Main Examination – 2017 – Paper-I डाऊनलोड करा
67 Sales Tax Inspector Main Examination – 2017 – Paper-II डाऊनलोड करा
68 Tax Assistant Main Examination – 2017 डाऊनलोड करा
69 महाराष्ट्र कृषी सेवा मुख्य परीक्षा-2017- पेपर-1- कृषी विज्ञान डाऊनलोड करा
70 महाराष्ट्र कृषी सेवा मुख्य परीक्षा-2017- पेपर-2- कृषी डाऊनलोड करा
71 महाराष्ट्र कृषी सेवा मुख्य परीक्षा-2017- पेपर-2- कृषी अभियांत्रिकी डाऊनलोड करा
72 महाराष्ट्र अभियांत्रिकी (स्थापत्य) सेवा मुख्य परीक्षा-2017- स्थापत्य अभियांत्रिकी- पेपर-1 डाऊनलोड करा
73 महाराष्ट्र अभियांत्रिकी (स्थापत्य) सेवा मुख्य परीक्षा-2017- स्थापत्य अभियांत्रिकी- पेपर-2 डाऊनलोड करा
74 Assistant Section Officer Main Examination, 2017 Paper 1 डाऊनलोड करा
75 Assistant Section Officer Main Examination, 2017 Paper 2 डाऊनलोड करा
76 Police Sub Inspector Main Examination – 2017- Paper 2 डाऊनलोड करा
77 Police Sub Inspector Main Examination – 2017- Paper 1 डाऊनलोड करा
78 Maharashtra Forest Services Main Examination 2017-Paper1 डाऊनलोड करा
79 Maharashtra Forest Services Main Examination 2017-Paper 2 डाऊनलोड करा
80 Civil Judge (First Class) and Judicial Magistrate (jr. Dn.) Main Examination-2017- Paper-1 डाऊनलोड करा
81 Civil Judge (First Class) and Judicial Magistrate (jr. Dn.) Main Examination-2017- Paper-2 डाऊनलोड करा
82 Sub-Inspector in the State Excise Department Main Examination 2017 -Paper 2 डाऊनलोड करा
83 Sub-Inspector in the State Excise Department Main Examination 2017 -Paper 1 डाऊनलोड करा
84 State Service Main Examination 2017-Marathi and English 2 डाऊनलोड करा
85 State Service Main Examination 2017 General Studies 4 डाऊनलोड करा
86 State Service Main Examination 2017 General Studies 1 डाऊनलोड करा
87 State Service Main Examination 2017-Marathi and English 1 डाऊनलोड करा
88 State Service Main Examination 2017 General Studies 2 डाऊनलोड करा
89 State Service Main Examination 2017 General Studies 3 डाऊनलोड करा
90 Clerk Typist (Marathi/English) Main Examination-2017 डाऊनलोड करा
91 Maharashtra Engg service (civil) (Main) exam 2015-P-1 डाऊनलोड करा
92 Maharashtra Engg service (civil) (Main) exam 2015-Eng-Mar डाऊनलोड करा
93 Maharashtra Engg service (civil) (Main) exam 2015-P-2. डाऊनलोड करा
94 Sales Tax Assistant Gr.-C Preliminary Examination 2017 डाऊनलोड करा
95 Assistant Motor Vehicle Inspector Main Examination-2017 डाऊनलोड करा
96 Maharashtra Agriculture Service Preliminary Examination 2017 डाऊनलोड करा
97 Assistant Section Officer, Sales Tax Inspector, Police Sub Inspector Common Preliminary Examination 2017 डाऊनलोड करा
98 Maharashtra Engineering Services Preliminary Examination-2017 डाऊनलोड करा
99 Police Sub Inspector Main Examination-2016-Paper-2 डाऊनलोड करा
100 Police Sub Inspector Main Examination-2016-Paper-1 डाऊनलोड करा
101 Clerk-Typist [Marathi/English] Preliminary Examination-2017 डाऊनलोड करा
102 Sales Tax Inspector Main Examination-2016-Paper-2 डाऊनलोड करा
103 Sales Tax Inspector Main Examination-2016-Paper-1 डाऊनलोड करा
104 Maharashtra Forest Services Preliminary Examination 2017 डाऊनलोड करा
105 Sub-Inspector in the State Excise Department Preliminary Examination 2017 डाऊनलोड करा
106 Civil Judge [Jr. Dn.] & Judicial Magistrate [First Class] Preliminary Examination-2017 डाऊनलोड करा
107 Assistant Motor Vehicle Inspector Preliminary Examination 2017 डाऊनलोड करा
108 State Service Preliminary Exam 2017 – Paper I डाऊनलोड करा
109 State Service Preliminary Exam 2017 – Paper II डाऊनलोड करा
110 Police Sub Inspector Preliminary Examination – 2016 डाऊनलोड करा
111 Sales Tax Inspector Preliminary Examination-2016 डाऊनलोड करा
112 TECHNICAL ASSISTANT GR C- 2016 डाऊनलोड करा
113 Maharashtra Agriculture Service Main Examination-2016- Paper-Agriculture-Paper-2 डाऊनलोड करा
114 Maharashtra Agriculture Service Main Examination-2016- Agriculture Science- Paper-1 डाऊनलोड करा
115 Maharashtra Agriculture Service Main Examination-2016- Agriculture Engineering-Paper-2 डाऊनलोड करा
116 विक्रीकर निरीक्षक मुख्य परीक्षा-2015-पेपर-2 डाऊनलोड करा
117 Sales Tax Inspector Main Examination-2015-Paper-1 डाऊनलोड करा
118 Assistant Section Officer Main Examination 2016 – Paper-2 डाऊनलोड करा
119 Assistant Section Officer Main Examination 2016 – Paper-I डाऊनलोड करा
120 Civil Judge (Junior Division) and Judicial Magistrate (First Class) Main Examination-2016-Paper I डाऊनलोड करा
121 Civil Judge (Junior Division) and Judicial Magistrate (First Class) Main Examination-2016-Paper II डाऊनलोड करा
122 State Service Main Examination 2016 Paper 6 डाऊनलोड करा
123 State Service Main Examination 2016 Paper 3 डाऊनलोड करा
124 State Service Main Examination 2016 Paper 2 डाऊनलोड करा
125 State Service Main Examination 2016 Paper 1 डाऊनलोड करा

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

error: Content is protected !!